אמירים - בוחן מציאות

תכנית לתלמידים מצטיינים

בוחן אמירים! המציאות עולה על כל דמיון...

במסגרת הקורס בחנו סוגיות אקטואליות הנדונות בתקשורת הישראלית. בדקנו מה מסתתר באמירות הכתבים, נתחנו מהדורות חדשות ואף פרסומות