סוגי התנדביות

בקרב בני נוער

1. ליצנות רפואית

נערים מתנדבים למען אנשים חולים , הם מגיעים לבית החוולים או לבית החולה , מעבירים את זמנם משעשעים אותם, מעסיקים אותם בפעילות של כיף ושל תחושת ילדות כלומר משהו אחר מביתי חולים, ניתוחים טיפולים ועוד.

2. תיגבורים לימודיים

נערי התיכון וחטיבת הבניים עוזרים בתחומים לימודיים שמצליחים בהם , לילדים הצריכים עזרה נוספת בכדי להצליח לשפר את ציונם , אך אין להם את האמצעיים הכספיים לשכור מורה פרטי . הנערים מתגברים אותם בתחומים שבם יש להם קושי וכך עוזרים להם להגיע להצלחה.