Refleksioon

Mis? Miks? MIlleks?

Mis on refleksioon?

A defining condition of being human is that we have to understand the meaning of our experience. — Jack Mezirow


Refleksioon - on didaktiline protsess, kus me vaatame iseendasse, analüüsime oma mõtlemisprotsessi ja väljapoole, analüüsides situatsiooni, koteksti kus me oleme või olime. (Poom-Valickis, K. 2016. Õpetaja kui uurija. Loengumaterjalid.)

Miks refleksioon on kasulik?

The art of teaching is the art of assisting discovery. — Mark Van Doren


Üks kõige tõhusamaid vahendeid. Refleksiooni eesmärgiks on eelkõige õppimine. Reflektsioon annab meile ühelt poolt teadlikkuse enda pädevustest, uskumustest, hoiakutest ja väärtustest ning teisalt võimaldab võtta vastuse isikliku arengu eest. Refleksioon võimaldab enesest teadlikuks saada, enesearendamist, vabanemist, oma rolli mõtestamist jne. (Poom-Valickis, K. 2016. Õpetaja kui uurija. Loengumaterjalid.)

Milleks reflekteerida?

Tundide analüüs ja enese tegevuse peegeldamine on loomulik osa õpetaja tööst. Refleksioon aitab tagasi vaadata – analüüsida tundi, enda tegevust, leida põhjusi käitumisele. Samuti on see toeks enda professionaalsel määratlusel ja sihtide seadmisel. Enamasti analüü- sivad õpetajad oma tööd nö jooksvalt – pärast tundi mõeldakse läbi, mis õnnestus, mis oleks võinud paremini minna, millised olid probleemid. (Remm, J. Refleksioonist: mis? kuidas? miks? )
Self-Assessment: Reflections from Students and Teachers

Tudengite küsimused seoses refleksiooniga

Kas see teeb mind paremaks pedagiigoks või inimeseks?

Kas ma muutun enest teadmistest, oskutest arusaavamaks?

Millised erinevad meetodid on olemas refleksiooni läbiviimisel?

Millistel juhtudel on refleksioon ebavajalik?

Milleks on vaja reflesioon?

Kas refleksioon on alati kasulik?

Milline negatiivne tagajärg võib tekkida refleksiooni läbiviimisel?

Miks on refleksioon kasulik?

Mida see mulle praktilises plaanis annab?

Enesekriitika või refleksioon? Kas need on seotud?

("Õpetaja kui uurija" loengu seminaris gruppitöö käigus loodud materjal)

Kokkuvõte

Refleksioon on oluline protsess, mis teeb inimesestst isõppijat. Refleksioon on vajalik nii õpilastele, kui ka õpetajale. See aitab oma õppe- või õppetamisprotsessi planeerida, hinnata ja enda tulemuste eest vastutada. Eneserefleksioon on keeruline protsess, mis võtab palju aega ning analüüsi. Eriti oluline on see, et inimesed oskaksid saavutatud teadmisi kasutada erinevates situatsioonides. Reflekteerida on vaja õppida, kuna ei oska iga inimene ennast analüüsida ja isegi ei tea millega eneserefleksiooni alustada.


On olemas kasulikud küsimused, mis aitavad kontsentreeruda enda arenemises ja võimalikkuses:  1. Am I using my time wisely?
  2. Am I taking anything for granted?
  3. Am I employing a healthy perspective?
  4. Am I living true to myself?
  5. Am I waking up in the morning ready to take on the day?
  6. Am I thinking negative thoughts before I fall asleep?
  7. Am I putting enough effort into my relationships?
  8. Am I taking care of myself physically?
  9. Am I letting matters that are out of my control stress me out?
  10. Am I achieving the goals that I’ve set for myself? (Woronko, M. The Power of Self Reflection: Ten Questions You Should Ask Yourself )
Big image