שומרים על העולם

שומרים על העולם ודואגים לו

ניקיון הסביבה

נשתתף במבצעי ניקיון!
אתנדב לשמור על ניקיון הים. אשתתף במבצעי ניקיון המאורגנים מפעם לפעם, או איזום מבצע כזה בעצמי – בבית הספר, בתנועת הנוער או ביישוב.
אגייס חברים להשתתף בתכנית חוף נקי.