גטו לבוב

גטו לבוב

גטו לבוב היה גטו יהודי בעיר לבוב שבגליצה המזרחית , פולין , היה השלישי בגודלו מבין הגטאות שהוקמו בפולין בעת מלחמת העולם השנייה .


ערב מלחמת העולם השניה הייתה קהילת לבוב השלישית בגודלה מבין קהילות יהודות פולין . שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה נכנסו הסובייטים ללבוב וסיפחו אותה לתחום שליטתם, יחד עם יתר אזורי גליציה המזרחית . בעיר ובסביבותיה חסו באותה עת יותר ממאה-אלף פליטים יהודיים ממערב פולין הכבושה בידי הנצאים , אשר נמלטו למזרח פולין בה נהנו היהודים, לכאורה, ממעמד שווה לזה של בני לאומים אחרים תחת השלטון הסובייטי.

כעשרת אלפים יהודים ברחו מלבוב בעקבות הצבא הסובייטי, אל תוככי ברית המועצות. בעיר לבוב התקבלו הגרמנים בתרועות שמחה בידי לאומנים אוקראינים, שראו בנאצים כוח משחרר מן הכיבוש הקומוניסטי ושמחו לשתף איתו פעולה.

יוסף פרנס ראה את תפקידו כהגנה על האינטרסים של היהודים ולא כעושה דברם של הגרמנים.