KASAYSAYAN NG PILIPINAS

Panahon ng mga Hapon

Tinatawag itong Panahon ng Kadiliman.

Panahon ng mga Amerikano

Ep 16: Pananakop ng mga Amerikano