רצינו שתדעו, 34

27 באפריל, 2013, י"ז באייר תשע"ג

עשינו היסטוריה!

ביום ראשון נערכה, כמובטח, בחינת המתכונת המתוקשבת בהיסטוריה מוגבר.


מיכל שניצחה על המלאכה דיווחה לי בזמן אמת על שביעות הרצון של התלמידים, וכפועל יוצא - של מוריהם. הבחינה עומדת עכשיו לרשות בתי הספר העתידים להיבחן בבחינה מתוקשבת אך לא הצליחו להתאים את לוח הבחינות של תלמידיהם לתאריך שהצענו למתכונת.


לראשונה פרצנו את מחסום הבחינה הכתובה. כל הכבוד למיכל ובהצלחה לכולם בבגרות.

מפגשים עם המורים

השמועות האצות רצות באמצעי התקשורת השונים מובילים לתהיות, תמיהות ודאגות בקרב המורים. השבוע נפגשתי עם מורי רחובות, אשדוד ואילת, ובכל המקומות השבתי בדרך דומה -

חלק נכבד מאוד מהפרסומים הינם בלתי מדויקים. כל עוד לא נמסרה הנחייה רשמית ומחייבת בחוזר מנכ"ל, אין לשמועות אלה שום תוקף ממשי.


נושא הבגרויות, כמו גם ביטול ההיבחנות בכיתות י', טרם הושלם. אי לכך - אנא הרגיעו את המורים. ברגע שנדע - נעדכן את המורים.

מורים בוחנים בעל פה בבחינות הבגרות

מרים שלחה אתמול שוב את רשימת המורים המסורבים כרגע. חשוב מאוד לעבור על הרשימה ולברר האם אתם מכירים את המורים כמשתלמים אצלכם. אנא הזדרזו לעשות זאת בטרם יגרם עוול למורה זה או אחר.


בהזדמנות זו אני מבקשת להבהיר - כאשר אתם נוכחים לדעת כי בבית ספר באזורכם המורים אינם מגיעים למפגשים, או שמגיע מורה אחד בלבד - יש לפנות לרכז המקצוע על מנת לברר מה קורה בבית הספר. כל המנהלים קיבלו בתחילת שנה שעברה מכתב המודיע מפורשות שעל רכז המקצוע להגיע להשתלמות המפמ"ר. אני גם מבקשת לקבל דיווח על בתי ספר אלה ואופן הטיפול בהם, ואשמח להתערב במידת הצורך.


ולא פחות חשוב - השכלתו הרחבה של מורה זה או אחר אינה רלוונטית לאישורו כבוחן בעל פה. אדם יכול להיות בעל תואר ד"ר, להתמחות ב"צ'ופצ'יק של הקומקום" ולא להיות מודע לשינויים שערכנו בשנים האחרונות בדרישות בבחינות הבגרות. אני מקבלת פניות מנהלים הטוענים כי המורה שלהם "משכיל מאוד", וכולם - מסורבים אחר כבוד (כמובן - במידה ולא השתלמות ב-4 השנים האחרונות).התאמה בין המורים המאושרים לבחון בעל פה ובין המורים שבחנו בפועל

מדוחות סטטיסטיים שקיבלתי עולה כי ישנם בתי ספר אשר מאפשרים למורים שלא אושרו לבחון את התלמידים. להזכיכם - לכל תלמיד "מוצמד" בוחן מאושר. אין לשנות ולאפשר למורה אחר לבחון תלמיד זה. במקרים חריגים - מחלת המורה הבוחן או כל אירוע אחר המונע ממנו לבחון - יש לפנות אלי או אל מרים בסמוך לבחינה כדי לקבל אישור מראש! אנא יידעו את בתי הספר.


בתי ספר אשר חרגו מנוהל זה יקבלו בימים הקרובים מכתב ממני, תוך יידוע שלכם כמובן.


ומשהו לקינוח. לא היסטורי ובכל זאת - מבדר - מספיחי יום העצמאות

שבוע טוב ומשמעותי

אורנה