דוד בן גוריון

עדי ויינשטיין בנישו ואלעד פלאח

Big image

הסבר המושג

דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל הוא נולד בשנת 1886 ונפטר בשנת 1943 דוד בן גוריון הודיעה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

דוד בן גוריון גר בתל אביב ועבר לשדה בוקר כדי לישב את הנגב.

בת זוגו איתה פולה בן גוריון.

הקשר של המושג לחיינו כיום

הקשר שלו להיום הוא שבזכותו יש לנו מדינה יהודית בארץ ישראל

מדוע בחרתי במושג זה?

בחרנו בוא כי הוא הקים לנו את המדינה וביקרנו בביתו וצריפו בשדה בוקר.

אנו מכירים אותו טוב .ואנו רצינו להסביר את חשיבותו של דוד בן גוריון

בן גוריון - הכרזת עצמאות מדינת ישראל