Bijeenkomst 5 Mediaprof

Wat leert u in deze bijeenkomst?

In deze bijeenkomst gaan we dieper in op 'webwijsheid'. Het internet is een bron met ontzettend veel informatie. Het zoeken, lezen en beoordelen van de informatie is niet eenvoudig. Het verschil met het leren en zoeken van papier zijn de interactiviteit en de multimodaliteit. U leert over de verschillende zoekmachines, zoekstrategieën en zoekoperatoren. U krijgt opdrachten om uw eigen vaardigheid te vergroten.

Ook gaan we uw profiel van Linkedin verbeteren en kijken welke groepen voor u van belang zijn.

Herontwerpen van een les!

We maken gebruik van het spinnenwiel (SLO) om de les goed te beschrijven. Samen met andere docenten ga je de les opnieuw vorm geven door te kijken in welke fase van de les de media een toegevoegde waarde heeft!
Big image

Tool-vaardigheid: delicious

Er zijn meerdere tool die behoren bij sociale bookmarking. Een van de 21e eeuws skills is persoonlijk informatiemanagement. Hoe orden ik alle linken en websites op handige manier en hoe kan ik het delen met mijn collega.


Big image

M@tework

Tijdens elke bijeenkomst bekijken we de voortgang van de onderzoeksvraag in je eigen praktijk.

Voor de laatste bijeenkomst vragen we de deelnemers om een presentatie in de vorm van een filmpje voor te bereiden van de onderzoeksvraag. Wat heb je geleerd tijdens de Mediaprof en de onderzoeksvraag? Hoe is het proces verlopen?