הרב שאול ישראלי זצ"ל

Big image

וילכו שניהם יחדיו

"אין חול אלא זה שיונק מהקדושה,

ואף הקדושה יונקת מן המעשה....

סיפור

הרב ישראלי היה מודע לכך שלחקלאים בכפר הרא"ה קשה ללמוד תורה באופן מסודר ,כי הם טרודים בעבודת האדמה.לכן היה מגיע למסור שיעורים בשדה.

והשתדל לעסוק בנושאים הקשורים אליהם ולעבודתם.