כל מי שעושה גמ"ח שיבורך!!!

לירון חיימוב

מה זה גמ"חים?!

גמילות חסדים היא מצווה. גמילות החסדים יכולה לבוא בכל מיני אופנים כגון:

צדקה, השאלת חפצים, השתתפות בשמחות של האחר ועוד.

גמילות החסדים היא לא רק לאנשים מסכנים אלא גם מאדם לחברו.