SFI pocetna uputstva

Registracija, dnevni i mjesečni

Uputstva za početnike u SFI kompaniji

Ovde imate video uputstva za registraciju, dnevne i mjesečne zadatke.
NOVO Uputstvo za registraciju i zadaci za Fast Track

Prvi video uputstva za registraciju

Uputstvo za dnevne zadatke u SFI kompaniji - NOVO 2016

DRUGI VIDEO UPUTSTVO ZA DNEVNE ZADATKE

Uputstvo za nedeljne zadtke u SFI kompaniji

TRECI VIDEO UPUTSTVO ZA NEDJELJNE ZADATKE