כותרת - שם שתבחרו לעלון

שמות הסטודנטיות

הגיינת הפה והשיניים

לקראת שבוע הבריאות נחשוף את הילדים בגן לכללי הגיינת הפה והשיניים.

אנו נקרין לילדים בגן את הסרטון המופיע מטה. נמשיג את שמות חלק הפה והשיניים. ונתרגל צחצוח נכון.

נודה לכם שתשלחו את הילדים לגן עם מברשת שיניים אישית כדי שיוכלו לתרגל ולהיות שותפים בעשייה

ארגון הגנים הפרטיים בישראל - הגיינת הפה והחניכיים

כתבה 3

כתבה 2