szkolny kodeks 2.0

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Swiebodzinie

Kodeks 2.0

 1. Na lekcjach korzystamy z urządzeń z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych i na zasadach ustalonych z nauczycielem.
 2. Dążymy do wyposażenia sal dydaktycznych w komputer z dostępem do Internetu, rzutnik lub tablicę interaktywną.
 3. Prace domowe zadajemy m.in. przez Internet, wykorzystując do tego platformy edukacyjne bądź pocztę elektroniczną.
 4. Szukając informacji w Internecie wybieramy źródła uznawane za wiarygodne.
 5. Nie kopiujemy bezkrytycznie informacji z sieci, lecz staramy się je twórczo wykorzystać.
 6. Materiały, które sami zamieszczamy w sieci, podpisujemy imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem.
 7. Komunikujemy się z nauczycielami za pomocą TIK, używając do tego celu poczty elektronicznej bądź portali społecznościowych.
 8. Dążymy do rozbudowania sieci Wi-Fi w szkole.
 9. Telefony komórkowe uczniów i nauczycieli są podczas lekcji wyłączone bądź wyciszone.
 10. Na stronie internetowej szkoły mogą funkcjonować zakładki przedmiotowe z możliwocią pobierania ćwiczeń.
 11. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji jest dozwolone tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela.