arbeidsongeschiktheid.

Het WIA stelsel.

De Voorganger van de WIA is de WAO.


In het onderstaande schema en filmpje wordt precies beschreven hoe de WIA in elkaar steekt.


Big image
Maar voordat wordt beslist in welke regeling de werknemer Komt, wordt HIJ eerst Medische gekeurd.


jonggehandicapten. (wajong)

-Maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.-Het UWV bepaalt of iemand minimaal 25% arbeidsongeschikt is. Anders komt diegene niet in aanspraak voor een uitkering.


-Naar 7 jaar een evaluatie of de jonggehandicapte


-uitkering stop op 65 jarige leeftijd.

YouTube - WGA uitstappen uitleg over WIA en WGA (deel 1).mp4