Innovatief organiseren

by Annelein Ekkel

Innovatief organiseren: Wat is dat?


Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers.

Big image
Tegenwoordig is innovatief organiseren van groot belang. Bedrijven hebben belang bij investeringen in innovatie, omdat innovaties betere en/of nieuwe producten opleveren met winstmogelijkheden en/of behoud van hun marktpositie. Product- en procesinnovaties door bedrijven leiden tot een hogere productiviteit. Verbeterde producten hebben een hogere toegevoegde waarde (per eenheid input) en door verbeterde processen (bijvoorbeeld door inzet van nieuwe machines) kan productie sneller, efficiënter en goedkoper worden ingericht. Om dit te kunnen bereiken is niet alleen product- en procesinnovatie nodig, maar ook innovatief organiseren. Innovatief organiseren is de basis om andere innovaties te laten slagen.
Big image
Bovenstaande afbeelding laat, naar mij idee, de basis van innovatief organiseren zien. Innovatief organiseren draait niet per se om grootschalige veranderingen en vernieuwingen. Juist de kleine veranderingen leiden samen tot een grote verandering en daarmee een grote verbetering.

Waarden en drijfveren

Voor het werken binnen een (innovatieve) organisatie vind ik een aantal aspecten zeer belangrijk. Deze waarden en drijfveren zijn gebaseerd op de 'My Motivation' test. De volgende aspecten zoek ik in een organisatie:  • Uitdaging
  • Competitie
  • Vrijheid en ruimte
  • Stimulans van creativiteit
  • Gezamenlijke doelen/samenwerking
  • Begrip voor wat een ieder maakt of doet

Trends

Uit de lijst van 10 trends (gepubliceerd door 'Managementsite Kennisbank') zijn er drie trends die mij aanspreken:


Connectie in plaats van hiërarchie: wie piramides bouwt, kweekt mummies. T1

Deze trend sluit goed aan bij mijn waarde: gezamenlijke doelen en samenwerking.


Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap: how can I help you? T3

Dienend leiderschap stimuleert creativiteit veel meer dan autoritair leiderschap. Ook vrijheid en ruimte komen hier beter tot hun recht.


Van cijfers naar waarden: scorebordmanagement voorbij. T4

Om innovatief te kunnen zijn moet je durven dromen en risico's durven nemen, dit is ook terug te lezen in de eerste afbeelding. Wanneer men alleen naar cijfers kijkt, verliest men vaak de dromen uit het oog. Dromen en risico's durven nemen stimuleert succesvolle innovatie.