Melkziekte

runderziekte

Melkziekte

Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed. De ziekte treed meestal binnen 48 uur op na afkalven. Ouderen kalfskoeien hebben de meeste kans op deze ziekte. Rond de tijd van afkalven begint de koe veel melk te produceren, hiervoor is veel calcium nodig. De calciumvoorraad in het bloed is snel uitgeput, waarnaar er calcium uit de botten word vrijgemaakt. Calcium is belangrijk voor het functioneren van de spieren. Door te kort aan calcium kan de koe soms niet eens in benen komen en liggen ze soms met spiertrillingen. Niet alleen de skeletspieren, maar ook de spieren in verschillende organen zoals de baarmoeder, de pens en het hart en de darmen functioneren ook niet meer goed.

Symptomen van melkziekte

De symptomen van melkziekte zijn:

- Erg sloom. (soms zelfs coma)

- Een lage polsfrequentie.

- Een lage rectale temperatuur.

- Koude oren.

- Een droge neusspiegel.

- Een lage frequentie van de penscontracties.


Alleen koeien met een ernstig calciumtekort vertonen deze symptomen. Bij koeien met een ernstig te kort zijn er geen typische ziekteverschijnselen.

Vragen melkziekte :

- Wat is melkziekte?

- Hoe ontstaat melkziekte?

- Wat zijn de symptomen van melkziekte?

- Hoe kan je melkziekte voorkomen?

- Wat kan je doen als een dier melkziekte heeft?

Duurzame Melkveetip 33: Kans melkziekte verkleinen