Ακρόπολη Times

Acropolis Times

τροχού

Wheels


Χρειάζεστε έναν τρόπο για να πάρει από τόπο σε τόπο; τροχούς Είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς! Έχουμε άρματα από όλα τα σχήματα, τα μεγέθη, και στυλ! Βρείτε καινούρια ή μεταχειρισμένα άρμα σας σε τροχούς


Need a way to get from place to place? τροχούς Is the place for you! We’ve got chariots of all shapes, sizes, and styles! Find your new or used chariot at τροχούς.

Big image

Obituary

Pythagoras

By: Bianca Rushing


Philosopher and mathematician, Pythagoras, has died in the year 500, in a city called Metapontum.He was born in 580 on an island called Samos in the Agean Sea but he later settled in Crotona. He was the son of Pythais and Mnesaurcus.


He spent his life searching for wisdom and he had many followers that were strongly religious and devoted to politics, morals, and social life. These followers were part of the Pythagorean brotherhood - a group whose beliefs and ideas contributed to the development of mathematics and Western rational philosophy.


He played a crucial role in formulating principles that influence philosophers today, such as Plato and Aristotle. Some of the beliefs of Pythagoras's followers are: reality, at its deepest level, is mathematical in nature; philosophy can be used as spiritual purification; and certain symbols have a mystical significance.


He was influential in the region but his and his followers' involvement with politics suppressed the brotherhood so he was forced to retire and leave. When he left, he went to the city where he would soon die.


Pythagoras is credited with the theory dealing with the functional significance of numbers in an objective world and music. His followers are credited with a theory dealing with math, called, the Pythagorean Theorem.


His work inspires many people and he will be greatly missed.

Religion

Zeus and Athena

By: Bianca Rushing


To all who worship the Olympian gods and goddesses, there are some things I must tell you about your chief god, Zeus, and his favorite child, Athena.


Athena, goddess of war, has been appointed, by her father Zeus, protector of the cities. So for those of you living in the cities, don't be afraid because your city is being protected by this lovely, widely worshiped goddess. She is known for her justice, glory and skill in battle. with her helmet, spear and shield, she is one of the most powerful of the twelve.


Zeus, god of the sky and thunder, has a lot on his plate as well. He is the protector of the kings and ruler of the gods (and we all know that both are a handful). He has dethroned his titan father, Cronus and he has six children of his own-Ares, Athena, Apollo, Hermes, Artemis and Hephaestus- although, some say Aphrodite was also a child of Zeus. He is currently married to Hera, goddess of marriage and childbirth.

Big image

Victory!

By: Davis Sineath

Good day fellow Greeks.Today I’ll be explaining our victory against the Persians, from begining to end.


As you know the Persian wars have been going since 499 BCE until this year (479). In 499 the Ionians and the Athenians allied together in order to defeat the Persians, who had been oppressing the Ionians. The allies succeeded.

Skipping a few years, in 493 the Athenians had long since come home from war, and the Persians then defeated the Ionians. Next in 490 the the Persian king demanded that we pay tribute to him, and we of course said no and in the process threw his messengers down wells. So he attacked with 15,000 men. We met them at Marathon with 11,000 men, we surrounded them and defeated them. After words as legend goes a Greek runner ran 26.2 miles to bring the good news to Athens, he died after word.Then in 480 Persia invaded yet again.This time conquering several city-states. Athens and Sparta allied, but were defeated at Thermopylae. After this the residents of Athens fled and as a consequence Athens was razed.

But then good ol' Themistocles tricked the Persian navy into attacking us in a narrow channel.We drew them in deeper, then surrounded them and spectacularly rammed them.

Finally this year we managed to defeat them with a stunning 80,000 men.

Attractions in Athens

By: Davis Sineath

Today our featured attraction is the auditorium built on the slopes of Acropolis. Tomorrow the celebration of Dionysia begins.

The first day of the celebration is always dedicated to sacrifices and processions. The next four days are dedicated to drama competitions. There are comedy and tragedy categories. The awards go to best comedy/tragedy play write, best comedy/tragedy actor. the winners are crowned with olive leafs and given figs.

The theater itself is a large bowl like structure. There is a circular base at the the bottom called the orchestra, this is where the chorus sings and dances. Behind that is a raised stage called the proscenium this is where the actors perform.

Next I will explain the two play types. Comedy is performed by ordinary people, but their conversations include clowning, rude jokes, and slapstick comedy. Now tragedies are based on heroes of the past. They include, human passions, misuse of power, and decisions on whether or not to defy the gods. In a scene where someone dies, the actors kill someone offstage then bring them out to use. And of course there are no women actors.

Big image

πήρε κεραμική (Got Pottery)

Εάν χρειάζεστε ένα μέρος για την αποθήκευση ή απλά για διακόσμηση, αυτό είναι το μέρος για να πάει. Έχουμε όλα τα είδη των αγγείων και μπολ με όλα τα είδη των σχημάτων και μεγεθών και κάθε ένα μοναδικό και ιδιαίτερο. Έτσι, έλα μέσα να toπήρε κεραμική


If you need a place for storage or just for decoration, this is the place to go. We have all kinds of vases and bowls with all kinds of shapes and sizes and each one unique and special. So come on in toπήρε κεραμική.

sources

Google.com

History Alive

Ancient World

Flickr.com

en.wikipedia.org

simple.wikipedia.com

Pixabay

bing.com

nciseowl.org

Olympicshello fellow Greeks today we will talking about the Olympics/ in 1896 first place winners were awarded with a silver medal and leaves from Zeus olive tree. first place winners were

awarded with a painting because they were considered more valued.

ever two years the Olympic flame is light / by women clad in traditional clothing. lit though used concave mirror.

the five rings on the Olympic flags symbolize Africa ,Asia , Australia ,and Europe and the appear on every national flag of the world

women are not allowed to participate in the first modern Olympics but soon added for the Paris games more athletes attended than spectators Stockholm saw the last gold medals made entirely out of gold


Sparta