Opwarming van de aarde

Phaedra Bibauw IO-groep 1

Gevolgen van de opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde kan heel wat negatieve gevolgen met zicht meebrengen zoals een overstroming, oceanen die verzuren of de gletsjers gaan verdwijnen.

Overstromingen: Een overstroming is een gebeurtenis waarbij er water ui zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal nier onderwater staan. Wanneer een overstroming uitbreekt kan het veel slachtoffers eisen en kan er een economische schade ontstaan maar ook een milieuschade. Mens en dier heeft hier nadelen bij. We kunnen dit voorkomen door het versterken van dijken, aanleggen van waterbekkens.

Oceanen die verzuren: Oceaanverzuring of zeeverzuring is de zuurgraad-waard van het zeewater die steeds lager wordt en daarna komt er een grote opname van koolstofdioxide uit onze atmosfeer en die word dan weer omgezet naar koolzuur. Als dit kan een negatief gevolg hebben op de voedselketen die hun producten uit de zee halen. De lichaamssappen van organismen kan toenemen aan hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed wat dan weer een negatief gevolg geeft op de voedselproductie. We kunnen dit stoppen door minder verbranding van fossiele brandstoffen en minder bodemgebruik.

Gletsjer verdwijning: Gletsjer is een enorme ijsmassa die dik en groot genoeg is om bergafwaarts te stromen, gletsjers hebben een U-vormige doorsnede. Wanneer de gletsjers verdwijnen kunnen weerafhankelijke rampen samen met de opwarming van het klimaat toenemen. Zoals Intense regenbuien, overstromingen, lawines die dorpen kunnen verwoesten tot gevolg stormen met ongewone hoge windsnelheden. De mensen is dus zijn eigen leefomgeving aan het verwoesten. De mens heeft hieronder nadeel maar ook de dieren. We moeten de verbading van fossiele brandstoffen stoppen of we zullen extreme gevolgen tegemoet gaan.