Flashmob Nieuwsbrief

voor medewerkers van Helicon MBO Geldermalsen; juni 2015

Collega's die komen en gaan

Voor een vaste aanstelling is voorgedragen:
Vince van Miltenburg voor 1fte

Collega's waarvoor een uitbreiding of benoeming is aangevraagd bij de PAC:
Anne Hoogenboom van 0,5fte naar 0,6fte
Jan Heeres als relatiemanager per 1 september voor 0,6fte
Ekrem Yilmaz per 1 augustus voor 1fte als docent economie/rekenen

De komende weken zal de benodigde formatie voor komend jaar duidelijker worden. We bieden volgend jaar ook jaar 2 aan volgens de nieuwe urennorm en er is een extra groep Toegepaste Biologie. Dit betekent dat er in dat jaar bijna een verdubbeling aan uren ontstaat.
Ben Derksen gaat rond mei 2016 met pensioen, dus er gaat geworven worden voor een docent dier. Daarnaast is er ruimte voor nog een docent dier voor komend jaar.
Uitbreiding en/of herschikking bij team teelt zal door de opleidingen in Opheusden noodzakelijk zijn.
Wees niet verrast als er nog meer verschuivingen en aanvullingen plaatsvinden.

Aangepaste lestijden 2015-2016

Dit jaar hebben we voor de eerste keer gedraaid met een 60 minuten rooster. We zijn tegen een aantal zaken aangelopen en hebben gedurende het jaar feedback gekregen van leerling en docent. In het huidige rooster begint het 1e lesuur om 8.30 uur en eindigt het met het 8e lesuur om 17.30 uur. We hebben de verlofpas ingevoerd voor leerlingen die van ver komen, zodat ze niet voor 6 uur hoeven te vertrekken van huis en pas na half 8 thuis zijn.
Na enkele overwegingen gaan we volgend schooljaar werken met de volgende lestijden:
lesuur 1: 9.00 - 10.00 uur
lesuur 2: 10.00 - 11.00 uur
lesuur 3: 11.15 - 12.15 uur
lesuur 4: 12.45 - 13.45 uur
Lesuur 5: 13.45 - 14.45 uur
Lesuur 6: 15.00 - 16.00 uur
Lesuur 7: 16.00 - 17.00 uur

Expertdagen en orientatiedagen

Dit jaar zijn we gestart met orientatiedagen op bedrijven door de 1e jaars en expertdagen voor de ouderejaars. De bedoeling was om de 1e jaars te laten kennismaken met verschillende aspecten van werkzaamheden, gekoppeld aan hun opleiding en om ze een bewuste keuze te kunnen laten maken waar ze hun blokstage gaan lopen.
De gedachte achter de expertdagen was dat leerlingen kansen konden benutten en creeren om een verdieping in hun studie en interesse aan te brengen door een dag in de week mee te lopen met iemand in een bedrijf van hun interesse. Een soort schaduwdag om te 'proeven' aan verschillende functies waarvoor hun opleiding opleidt.

Deze doelstellingen zijn helaas niet overal behaald en de uitvoering blijkt een uitdaging. Door verschillende teams is geevalueerd en gekozen om komend schooljaar deze dagen niet meer in de opleiding op te nemen. Bij dier en teelt wordt dit bij enkele groepen een reguliere lintstage en bij de andere opleidingen is er (nog) geen structurele invulling voor gekomen.

Opleidingskaders

Heliconbreed zijn er kaders opgesteld rondom het aantal uren die aangeboden moeten worden in een opleiding. Ivm planning-uitdagingen, zit hier een beperkte speelruimte in. In de opleidingsplannen wordt nu duidelijker hoe we een ritmische planning nastreven. Dit moet een stabieler rooster opleveren. Dit laatste is wat Covey noemt een 'Waanzinnig Belangrijk Doel', een WBD. Deze WBD krijgt voorrang op andere zaken!

Met het afschaffen van de orienterende stage en expertdagen, ontstaan er in diverse opleidingen een lage dagdruk aan lesuren. De afspraak richting de teams hierover is als volgt:

Een lesdag heeft minimaal 4 door een docent gegeven lesuren, met daartussen een studieuur, waarin leerlingen gericht en zelfstandig aan een beroepsvak moeten werken. Dit studieuur valt nooit aan het begin of einde van de 4 lesuren.
Hiermee borgen we een dagelijkse studiebelasting van 5 klokuren of meer.


(Zijn er 5 lesuren gepland, dan vervalt de eis om een studieuur in te plannen, maar het kan wel. Dit zou meer roostermogelijkheden geven.)

Het team is direct verantwoordelijk voor de uitvoering en borging van deze kaders.

Groot succes!

De Raad van Toezicht en de lunch met de vestigingsdirecteuren op 22 april werd zeer gewaardeerd! Veel gehoorde opmerkingen waren dat ze zo gastvrij, enthousiast en vriendelijk werden ontvangen door Janet bij de receptie en dat Kees al klaarstond met een lekker kopje koffie en een aardig woordje.
De complimenten over hoe mooi en netjes de school er bij lag en dat er een fijne sfeer in de school hangt. Ze hebben genoten van een lekkere lunch, die tiptop verzorgd was door Kees, Kevin en Ingrid.
In het zonnetje zetten we dan ook de mensen die hiervoor uitstekend hebben gezorgd. Petra, Janet, Kees, Kevin en Ingrid, BEDANKT! Jullie zijn toppers.

Teams, teamplannen en teamdashboard

Inmiddels zijn in het mbo alle (nieuwe) teams samengesteld en is voor jou als docent duidelijk bij welk team je hoort. Met je team ga je zelf de teamtaken (o.a. mentor) verdelen en samen een teamplan opstellen. Dat teamplan bestaat uit een Analyse, een Ambitie en een Activiteitenplan. Om je team daarbij te helpen krijg je de beschikking over:

 • een teamdashboard (nu te vinden op Vibe, onder Integraal en dan teamdashboard), waarop je de resultaten van je team kunt volgen, o.a.
  • onderwijsrendement
  • vsv
  • tevredenheid leerlingen, ouders en bedrijven
 • een aantal hulpmiddelen, zoals: een stappenplan analyse, een sjabloon teamplan en een ‘bierviltje’ waarop de kerngegevens van alle onderdelen samenkomen
 • ondersteuning van deskundige begeleiders vanuit de Helicon Academy en de Veranderbrigade

Op maandag 18 mei zijn de teams olv de teamleiders en begeleiders vanuit de Helicon Academy aan de slag gegaan met de teamplannen. Deadline voor de teamplannen is 1 juni.

Activiteiten en belangrijke data

Het schooljaar 2014-2015 gaat al richting afronding. Na de meivakantie zijn er nog 8 weken om het nieuwe schooljaar voor te bereiden! Wat is de stand van zaken?
 • 19 mei: informatie-avond 19 - 21.00 uur
 • 15 juni: op maandag 15 juni wordt er een studiedag georganiseerd door de teamleiders. Locatie: Den Tol in Meteren
 • 1 juli: de informatiemiddag voor nieuwe leerlingen en ouders is op woensdag 1 juli van 14.30 - 16.45 uur. Organisatie wordt opgepakt door Neske.
 • 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli: deze maandagen worden gebruikt om 2015-2016 voor te bereiden. Iedere docent wordt van 8.30 - 17.30 uur op school verwacht. Wees pro-actief in je bijdrage. Externe afspraken zijn niet toegestaan.
 • 30 juni: informatiemiddag van 16-18 uur.
 • 3 juli: diploma-uitreiking, (1 week later dan oorspronkelijk gepland ivm excursie E4.2 naar Polen). Organisatie olv Neske door Claudia, Toon en Didi.
 • 9 juli: de personeelsdag wordt verplaatst van de vrijdag naar donderdag 9 juli. Organisatie ligt in handen van Lieke en Kees.
 • 10 juli: vrijdag, laatste werkdag voor docenten, mits het werk af is voor volgend jaar!
 • 17 juli: de school sluit voor de zomervakantie.
 • 17 augustus: de school opent voor het nieuwe schooljaar.
 • 24 augustus: docenten beginnen schooljaar 2015-2016.
 • 27 en 28 augustus introductiedagen nieuwe leerlingen. Organisatie door Neske, Lieke en Claudia.
 • 27 augustus: informatiemiddag 16 - 18 uur.

Hanging loose

 • Deze nieuwsbrief is 1 week later dan beloofd. Excuus hiervoor!
 • Toetspapier is eindelijk binnengekomen en verkrijgbaar bij de receptie.
 • Vermoedelijk krijgen we rond week 28 uitsluitsel of we een bouwvergunning krijgen voor de bedrijfshal met dierverblijven.
 • De tuininrichting ligt zo goed als stil totdat de vergunning voor de bedrijfshal binnen is.
 • Begin juli gaat Bloemendal de zolder van het oude gebouw isoleren en over de hele lengte begaanbaar maken. Ook wordt er licht aangelegd. Deze ruimte gaat dienen als archief en opslagruimte.
 • Week 21: E.4.3 is een week naar Portugal geweest onder verantwoordelijkheid van Judith en Jesse.
 • Week 21: D2.1 is een week naar Denemarken geweest onder verantwoordelijkheid van Elbert, Ilse en Sharon.
 • Week 26: E4.2 gaat een week naar Polen onder verantwoordelijkheid van Robert en Marcel.
 • Tot 3 weken voor de zomervakantie zal de frontoffice alleen op de donderdag aanwezig zijn. Poststukken en declaraties worden vaker opgehaald.
 • Na de meivakantie zijn de Beroepsproeven van alle niveaus afgenomen.
 • Komende weken hopen we een overzicht van de CITO scores te ontvangen tov de andere Helicon vestigingen.
 • Komende weken kijken we uit naar het boek wat olv Toon tot stand is gekomen. Het belooft een boek te worden vol met mooie verhalen.
 • Er is een prachtige klimwand gemaakt aan de kopzijde van het OLC.
 • Rogier van rossum heeft een nieuw paludarium geplaatst nadat we kortsluiting hadden gehad. Ook zijn er 3 nieuwe bewoners: 3 kleine gifkikkertjes. Mogelijk wordt dit later uitgebreid.

Verjaardagen 25 mei - 22 juni

1 juni Marcel van Ommeren
3 juni Didi Klerk
18 juni Robert Knops
5 juni Sharon van 't Hart

Vorige keer nog niet meegenomen:
13 mei Emma van der Meijden

Van harte gefeliciteerd!

Nawoord

De nieuwsflash wordt maandelijks uitgegeven. De volgende Flashmob nieuwsbrief staat voor 6 juli op de agenda. Zijn er dringende zaken, dan verschijnt de nieuwsbrief eerder.

Heb je input nav deze nieuwsbrief, laat het dan even aan het MT weten.

Namens het MT,

Monique