חינוך חברתי חטיבת הביניים אורט אורן

תשע"ו

פעילות- תרבות עברית יום הסבלנות .

"כדי לחולל מודעות ציבורית, כדי להדגיש את הסכנות שבאי-סובלנות, וכדי לחדש את המחויבות ואת הפעולה למען קידום הסובלנות והחינוך, אנו מכריזים בזאת ש-16 בנובמבר יהיה יום הסובלנות הבין-לאומי".