cable elecrodinàmic

projecte per natejar deixalles especials

cable electrodinàmic

Son llagrs cables conductors que poden operar com a generadors, mitjançant la conversió de la seva energia cinètica en energia elèctrica.El potencial electric és generat a través d'una corrretja de conducció atraves del camp magnetic de la terra.

beneficis

-s'estima que als 10 anys totes les deixalles seran erradicades

-no és el mes car dels mètodes

-podria incorporar plaques solars perque aixi funciones de forma ecoeificient

-un cop utilitzat el cable podria ser reutilitzat en deixalleries

inconvenients

-la bateria s'hauria de canviar cada 3-4 anys

- serà perillos per las naus que vulguin sortir de la terra

-li costaria arribar a totas las deixalles esparcides al voltant de la terra

-pot atraure a altres satel·lits

promotors