EL MEU INSTRUMENT

Albert Sans Serret 1rB

LA GUITARRA

· Qui ha realitzat l'instrument : Albert Sans Serret, 1rB


· Quin nom té l'instrument : " la guitarra "


. Materials utilitzats i el procés d'elaboració.

1- He afagat la cinta de precinte i he enganxat la tapa amb la caixa de cartró.

2- Amb la cintra mètrica vaig buscar quin ere el centre de la caixa.

3- Amb el recipient rodó vaig fer la redona.

4- Amb el cuter he tallat la rodona.

5- Amb el paper he folrat la caixa.

6- He fet trianglets al lloc on estava la redona, i amb el cel·lo, els he anat enganxant a dins.

7- Vaig tallar un tros de cartró d'una altra capsa i vaig doblegar-lo en forma triangular. Vaig agafar cel·lo per a que quedes la forma. El vaig forrar amb el paper. Finalment el vaig enganxar a la capsa ficant pega a la part de sota.

8- He agafat 3 gomes elàstiques, les he tallat i les he anusat una amb l'altra. D'aquesta forma he aconseguit fer una corda.

9- Les he ficat al llarg de la caixa i ja tenia la guitarra feta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- gomes elàstiques

- tisores

- boli

- cinta de precinte

- cinta mètrica

- cel·lo

- recipient rodó

- paper

- cuter

- cartró

- pegament

· Familia instrumental i parts de l''instrument.

- Familia instumental : cordòfons

- Parts de l'instrument:

- Caixa de ressonància

- Boca

- Pont

- Cordes