קווי 67

שנים 1949-1967

הקדמה:

במסגרת מלחמת ששת הימים, צבא ישראל כבשו שטחים מסוריה ומצרים ולאחר הסכם השלום עם מצרים בשנת 1979, השטחים שישראל כבשה למצרים ב"ששת הימים" חזרו אליה.

ישראל כבשה מסוריה חלק ניכר מרמת הגולן.

קווי 67, היו קווי הפרדת כוחות בין ארץ ישראל למדינות שכנותיה ולא קווי גבול.

שם נוסף של קו 67 הוא הקו הירוק, הנקרא כך מפני שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה.

קווי 67' הם הכינוי לקווי שביתת הנשק שנקבעו בהסכמים של ישראל ושכנותיה בתום מלחמת העצמות בשנת 1949. מדובר בגבול מנהלי, שהשטחים הנמצאים מעבר לגבול מנוהלים על ידי ישראל באמצעות ממשל צבאי או תחת הסכמים שהושגו לאורך השנים עם הרשות הפלסטינית, המעניקים לה סמכויות שלטון בשטח. שליטתה של ישראל בשטחים מעבר לקו הירוק מתבטאת באספקת שירותי חשמל, מים, טלפון ותמיכה כלכלית המתבטאת בסיוע כספי חודשי.

מהי דעתי?

אני נגד החזרה לקווי 67 מפני שמצד אחד זה מספק הפרדה בין יהודים וערבים, וגורם הגנה לאזרחים רבים, ובנוסף זה מספק שקט לשני הצדדים. אבל מצד שני אני בעד שלום ודו קיום.

הגורם הבטחוני

מבחינה בטחונית, החזרה לקווי 67, טובה לשני הצדדים, מפני שהקווים יספקו הגנה והפרדה וכך ימנעו פיגועים ושפיכת דמים.

הגורם הכלכלי.

מבחינה כלכלית, החזרה לקווי 67 תעלה כסף מתקציב המדינה. אבל מצד שני אם נחזור לקווים לא נצטרך לדאוג לשירותים של העם הפלסטיני.

מבחינה תיירותית, תיירים מרחבי העולם יכולים לבוא בלי חשש לפיגועים בישראל וכך הכלכלה תשגשג.

הגורם המדיני

אני חושב שאם נחזור לקווי 67 זה יפגע בחשיבת העולם על ישראל, בטענה שאנחנו לא מתייחסים לפלסטינאים, ולכן מבחינה מדינית קווי 67 לא עוזרים לישראל.

הגורם האוכלוסין

מהבחינה האוכלסין אם נחזור לקווי 67, ישובים שבתוך הקו הירוק יאלצו לעבור לשטחי הפלסטינית או לעבור לשטח ישראל דבר שלא משפיע על האוכלוסיה.

סיכום:

לסיכום, לאחר הצגת הגורמים הללו, עדיין אני יודע עם עלינו לחזור לקווי 67 או לא, מפני שאני בעד דו קיום, אבל מצד שני זה יכול לעלות לי במוות שמאנשים שחובים אחרת בגלל חוסר הפרדה בין הפלסתינאים ליהודים.
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף