Al Amal

lezing

Hijrah van de Profeet!


As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wabarakâtuh beste drager,


Onze geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is de belangrijkste mens die ooit op deze aarde heeft geleefd, het zegel der Profeten. Als moslim dienen wij allen meer van hem te houden dan van welk ander schepsel dan ook. Is het niet zo dat wij, als wij van iemand houden, alles over deze persoon willen weten?

Om deze reden presenteert Al-Amal een Nederlandstalige lezing met de titel: “Hijrah van de Profeet”, over zijn gezegende emigratie van Mekka naar Medina.

Dus wil jij meer weten over deze belangrijke gebeurtenis en de kans krijgen om onze geliefde Profeet beter te leren kennen?! Kom dan aanstaande zondag 03 november na het 'Asr-gebed naar moskee Al-Amal. Zowel broeders als zusters zijn van harte welkom!

Mis deze kans niet! Wees erbij en geef het door aan familie, vrienden en kennissen!


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,JONGERENBESTUUR AL-AMAL