האיגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

יוני 2015 (21)

דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית


השבוע התקיימו שלושה אירועים שונים ששלושתם מכוונים לאתגר לכידותה של החברה הישראלית: ביום שני נערך כנס במט"ח בשיתוף המזכירות הפדגוגית בנושא המודל הצפון אירי ללימוד משותף; ביום שלישי העניק נשיא המדינה את אות החינוך לשותפות לבתי ספר על יסודיים נבחרים; וביום רביעי התקיים ברחבי הארץ יום האחדות לציון יום השנה לחטיפת שלושת הנערים.

סוגיית השסעים וההדרות ואפשרויות תיקונן היא ללא ספק סוגיית מפתח במציאות חייה של החברה הישראלית בעלת השלכות עמוקות על עיצוב עתידנו בתוכה. מציאות זו מתאפיינת בהתגברות מגמות של שבטיות מסתגרת, של גזענות מתנשאת ושל התנכרות מתע[א]למת [גם באלף וגם בעין....].

נדמה כי הביטוי החז״לי - ״כל ישראל ערבים זה לזה״ נשמר רק לעיתות משבר ומצוקה , כאשר בשאר העיתים ניתן להחליפו בביטוי ״כל ישראל מנוכרים זה לזה״

למערכת חינוך באשר היא שני מאפיינים העומדים במתח זה עם זה - הראשון הוא היותה של המערכת משקפת את המציאות החברתית בה פועלת , והשני הוא שאיפתה התמידית לחולל שינוי במציאות ולתקן את כשליה וליקוייה. מערכת החינוך הישראלית, נושאת את שני מאפיינים אלה: מחד - באופן הבנייתה משקפת את אותה מציאות חברתית פרודתית אך בה בעת מבקשת לפעול למען איחויה.

החלוקה השבטית באה לידי ביטוי בעובדה הפשוטה שמערכת החינוך הישראלית מתייחדת בכך שלמעשה אין בה כמעט בתי ספר ציבוריים עוורי דת, גזע, מין וזרם.

שורשיה של מציאות זו החלו לפני קום המדינה כאשר היישוב היהודי היה מחולק לזרמים, וזה הערבי היה נפרד ומפוצל גם הוא. חזון הממלכתיות של בן גוריון מ 1953 ביקש לשחזר את מעשה אלטלנה ולאחד את מערכת החינוך, אך עוד בעת כינונו של חוק חינוך זה ובוודאי בשנים שחלפו מאז המערכת נותרה מפוצלת:

· החינוך הערבי נותר נפרד מזה היהודי ובתוכו מפוצל בין החינוך הנוצרי, המוסלמי, הבדואי, והדרוזי.

· החינוך העצמאי - התפצל על פי מפתח עדתי – לזרם מזרחי נפרד מזה האשכנזי.

· החינוך הממלכתי דתי - התפצל על פי מפתח דתי ומעמדי . כאשר מתקיימת בו הפרדה בין ישיבות ואולפנות לביה"ס מקיפים.

· החינוך הממלכתי החילוני – אימץ גם הוא את הפיצול המעמדי – וייסד שלל בועות סגרגטיביות שמופיעות ככיתות או כמגמות בבתי ספר ציבוריים או כביה"ס נבדלים.

כך במציאות החינוכית המקומית כל ילד ובן נוער זוכה ללמוד רק בקרב הדומים לו ולהתחנך באוריינטציה של זרם בית גידולו.

בשנת 1954 נתן בית המשפט העליון בארצות הברית פס"ד תקדימי וחשוב (בראון נגד מועצת החינוך של טופיקה) שביטל את ההלכה של "נפרד אך שווה" separate but equal. וקבע כי שוויון הזדמנויות מהותי יכול להיות מושג רק במתן אפשרות לכל הילדים ללמוד בכל בתי הספר. על משקל הפסיקה הזו ברצוני לטעון כי בעייתית במידה רבה גם ההנחה של "נפרד אך סולידרי":

מציאות חינוכית נפרדת, וברוב המקרים באופן בלתי מכוון, מעצימה תודעת ניכור, מגבירה תחושות חשדנות, ומחדדת עמדות קיצוניות. כמובן שהוויית החיים העוטפת הרוויה במתחים, במאבקים ובאלימות, זו שהסופר יוסף חיים ברנר היטיב לתארה בשנת 1911 ברומן "מכאן ומכאן" כ'הויית קוצים' - הווייה זו כמובן שרק מחזקת את וֶקְטוֹרֵי ההפרדה.

כאן מגיעה תפקידה של מערכת החינוך להתמודד עם מציאות מפוערת זו.

התמודדות זו מתקיימת בשני מימדים עקריים : המימד הראשון הוא של חינוך מכוון לפיתוח תודעה דמוקרטית, וסולדיריות אנושית.

המימד השני הוא של הגברת ההזדמנויות למפגשים בלתי אמצעים ולהיכרויות בין מגזריות.

המימד הראשון של החינוך הייעודי מתרחש בתוך תחומי הדעת ובראשם כמובן מקצוע האזרחות וגם מחוץ לתחומי הדעת במגוון מיזמים פדגוגיים המובלים ברובם על ידי המטה לחינוך אזרחי וחיים מש תפים ועל ידי מינהל חברה ונוער. קצרה היריעה מלהזכיר את כולם – אך ברצוני רק להעיר הערה עקרונית: בשיח הציבורי והחינוכי פעמים רבות מציבים את החינוך לזהות פרטיקולרית (דתית, לאומית, קהילתית) כעומדת במתח אימננטי כנגד מאמצים לחינוך לזהות אוניברסאלית (אזרחית, דמוקרטית, אנושית). אני חושב שלא זו בלבד שאין סתירה בין הדברים, אלא אף שביטחון בזהות המוצא או המקור היא במידה רבה תנאי ליכולת להכיר ולהוקיר באופן אמיתי זהויות אחיות. לכן יש הכרח במאמץ מקביל לחינוך לזהות פרטיקולרית ולזה של זהות אוניברסאלית. היגיון זה בא לידי ביטוי במטה קרמניצר-שנהר שהופקד על יישום מקביל של שני ההיבטים הללו, ושהיום מופיע כשני מהלכים משלימים: מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ותוכנית מקיפה להתחדשות יהודית. ו

המימד השני - הוא כאמור זה של מפגשים בין זרמיים:

כאן רק אדגיש שבין הדגם הטוטאלי והתובעני של בתי ספר משלבים –דתיים-חילוניים, או ערבים –יהודים, שללא ספק מציבים בפנינו מודל מרתק ומאתגר, לבין קיומם של מפגשי הכרות ודיאלוג חד פעמיים ואקראיים המתקיימים לאורכה ולרוחבה של המערכת, אך כי ברור למדי שהשפעתם מוגבלת – הנצה דרך שלישית של שלל התנסויות של לימוד משותף.

דרך זו היא מעין דרך ביניים, לא טוטאלית מחד, לא אקראית וחד פעמית מאידך. הרעיון המרכזי בה הוא חיבור בין שני בתי ספר ממגזרים שונים הבוחרים לקיים באופן סדיר לאורך כל שנת הלימודים - לימוד משותף – בין אם לימוד משותף של מקצוע ספציפי, בין אם בקיום של מעורבות חברתית משותפת, בין אם בעריכת טיולים שנתיים משותפים וכיוצא באלה.

ביום שני התקיים כאמור במט"ח כנס משותף עם המזכירות הפדגוגית שארח מומחי חינוך איריים שפיתחו ויישמו בצפון אירלנד מודל כזה של לימוד משותף באופן מערכתי. בכנס הוצג המודל שיכול לספק עבורנו השראה ליכולת להרחיב ולהעמיק את ההתנסויות שכבר מתקיימות בארץ בכיוונים אלה.

הקשיים הם כמובן עצומים אך ניכר כי למרות זאת מקיימת פעילות עניפה, אם כזו ביזמת המטה, אם ביזמת המחוזות ואם ביזמה של בתי הספר.

ביום שלישי העניק נשיא המדינה (בסיומו של כנס מדיניות חינוך שערכה קרן לאוטמן), אות הוקרה לחינוך לשותפות תחת הכותרת: "תקווה ישראלית". את הפרס העניק הנשיא לארבעה בתי ספר: בית הספר הרב תחומי עמל חדרה למדעים ולאמנויות; אולפנת גילה רשת שעלי תורה, בית שמש; תיכון מקיף שאע'ור, מג'ד אל-כרום; תיכון הרטוב, צרעה.

בטקס הענקת הפרסים אמר הנשיא:

"מערכת החינוך הישראלית המורכבת מארבעה זרמי חינוך שונים, היא אולי הראי המובהק ביותר לפניה המתהוות של החברה הישראלית. חברה, שכפי שהיא משתקפת לעינינו מהרכב כיתות א' היום, מורכבת מארבעה מחנות שונים, שהולכים ומתקרבים זה לזה בגודלם: דתיים, חרדים, חילונים וערבים. זהו ׳הסדר הישראלי החדש׳, בפניו אנו נצבים היום, בו ילדה מהרצליה וילדה מרהט, ילד מבית"ר עלית וילד מאלקנה הם שותפים שווים לעיצוב דמותה ועתידה של מדינת ישראל והמשק הישראלי. סדר ישראלי חדש שבו האתגר של ביסוס האמון בין הצדדים גיבוש שפה וערכים משותפים, הופך להיות תנאי הכרחי לחוסן הלאומי שלנו כחברה, לקיומה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית. ׳אות הנשיא לחינוך לשותפות׳, אותו אני זוכה להעניק היום לראשונה, נולד מתוך הבנת האתגר האדיר הזה, המונח לפתחה של החברה הישראלית ומתוך ההבנה שבראש ובראשונה מדובר באתגר חינוכי אדיר. אתגר, המונח לפתחכם, נשות ואנשי החינוך. אתם, אנשי החינוך היושבים כאן, עמלים יום יום כדי להבטיח לכולנו אופק של תקווה ישראלית. תקווה ישראלית שאיננה צומחת מהתעלמות מהמתחים הכואבים שבינינו, אלא מהתמודדות אמיצה עמם, מניסיון עקבי לבנות גשרים וקשרים ביניהן. תקווה ישראלית צומחת מהיכולת שלכם לראות במשבר, הזדמנות לריפוי ולבניית אמון.״

האות שייסד הנשיא ודבריו אלה מסמנים את האתגר האדיר שבתוך המציאות הקשה נדמה ככזה המצריך חתירה מתמדת נגד זרמי ההתלהמות וההקצנה מחד ואלו של ההשלמה והייאוש מאידך. חתירה שמתהדדת היטב בטקסט אחר משל ברנר:

"ושיוָלד בלב צעירינו ה"אף-על-פי-כן!", אותו האף על פי כן, שצריך לבוא תמיד בסוף כל החשבונות השליליים... אף על פי כן! "

שבת שלום,

ניר

אגף א' לפיתוח פדגוגי

אנחנו על המפה

ההשתלמויות של המזכירות הפדגוגית במודל "איחוד מול ייחוד" בהערכה ובפיתוח ערכים בוויקיפדיה הוצגו בכנס "האקדמיה של ויקיפדיה" כחידוש עולמי.

מנכ"לית ויקיפדיה העולמית גב' Lila Tretikov ציינה כי ישראל היא המדינה הראשונה בעולם בה משרד החינוך עורך השתלמויות למורים בתחומי דעת כיצד לשלב את הוויקיפדיה בהוראה, למידה והערכה.

הכנס התקיים במרכז הבין תחומי בהרצליה והשתתפו בו מפתחי ההשתלמויות של המזכירות הפדגוגית. בפאנל שהתקיים בנושא חינוך השתתפו: דליה פניג , סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי, עידן אלמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, המרכז הבין תחומי הרצליה ואביב צמח, מורה ומדריך המפתח השתלמות למורי האזרחות במודל "איחוד מול ייחוד".

בכנס הוצג מחקר שבחן את מידת השימוש של מורים בישראל בוויקיפדיה ואת סוג השימוש. מהמחקר עולה כי רמת השימוש גבוהה מאוד אך עדיין מתמקד באיתור מידע ולא בשימושים הדורשים רמת חשיבה גבוהה.

מנכ"לית ויקיפדיה העולמית נפגשה לאחר הכנס עם ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ובשיחתה ציינה את המהלך החדשני שאנו מובילים במזכירות הפדגוגית.

Big image

תכניות של המזכירות הפדגוגית - בהערכה בית ספרית לבחינות בגרות

להלן קישור למכתב שנשלח לכל מנהלי בתי הספר העל יסודיים באמצעות המנהל הפדגוגי:

https://drive.google.com/file/d/0B_ZwTjG9lg8QcXdNcUYwMmR4WTQ/view?usp=sharing

רישום להשתלמויות במודל "איחוד מול ייחוד" לשנה"ל תשע"ו

להלן תמונת מצב הרישום ליום ה' בבוקר.

ניתן להירשם עד 5.6.15 בקישור זה.

להלן שמות הקורסים ומספר תחומי הדעת שנרשמו אליהם:

פריטי הערכה בבחינות הבגרות - 19

PBL למידה מבוססת פרויקטים - 11

למידה בדרך החקר - 15

דיבייט- 4

רטוריקה - 7

פדגוגיה חדשנית - 12

ויקיפדיה שלב א' -10

ויקיפדיה שלב ב'-4

מה נשמע בפייסבוק

מזל טוב! דף הפייסבוק שלנו קיבל כ 1200 לייקים!

כלומר, עשרות אלפי אנשים נחשפים לפרסומים שלכם.

בואו נמשיך להרחיב את המעגל.

כולכם מוזמנים לעודד מורים ואנשי חינוך נוספים לעשות לייק לדף ולקבל מאתנו עדכונים.

חינוך גופני

האליפות הארצית לבתי הספר בכדורעף לכיתות ז'-ח', ט'

באליפות הארצית לבתי הספר בכדורעף לכיתות ז'-ח', ט', שנערכה במועצה האזורית מנשה ובמועצה האזורית עמק חפר, השתתפו 600 תלמידים ותלמידות מקבוצות של בתי ספר מכל מחוזות מערכת החינוך.

בתי הספר שזכו באליפויות:

· ז'-ח' תלמידות – חט"ב הראשונים, הוד השרון

· ז'-ח' תלמידים – חט"ב "מעיין שחר", עמק חפר

· ט' תלמידות - חט"ב בר-לב, כפר סבא

· ט' תלמידים - בית חינוך אופק, עברון.

האליפות הארצית לבתי הספר בטניס-שולחן לכיתות ז'-ח'

באליפות הארצית לבתי הספר בטניס שולחן לכיתות ז'-ח', שנערכה בגבעתיים והתנהלה בצורה מופתית השתתפו 12 בתי ספר.

בתי הספר שזכו באליפות:

· ז'-ח' תלמידות – בי"ס יהל"ם, רמת גן

· ז'-ח' תלמידים – בי"ס ליהמן, דימונה

אגף מדעים

כנס ראשון של מורי "מדע וטכנולוגיה לכל" בחט"ע

באסרו חג שבועות, נערך הכנס הראשון של המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל", מקצוע לבגרות בהיקף 5 יח"ל עליו הוכרז בחוזר מנכ"ל האחרון. מקצוע זה נוצר מאיחוד המקצועות מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה.

בכנס השתתפו כ-150 מורים ומדריכים. כיבדו את הכנס בנוכחותם פרופ' אורי סיוון מהטכניון – יו"ר וועדת התוכנית, ד"ר חנה פרל, ראש אגף מדעים במזכירות הפדגוגית, המפמ"רים ד"ר מיכל נחשון, מר גרשון כהן ומ"מ מפמ"ר גב' ענת אסולין.

הכנס כלל הרצאות מדעיות מרתקות בנושאים כגון איבחון מחלות באמצעות אף אלקטרוני בגודל של מולקולה, וניתוחי מח בעידן הטכנולוגי. בחלק הפדגוגי שמענו הרצאות מפי ד"ר אמירה רום מהאוניברסיטה הפתוחה על תפיסת ההערכה כמשקפת את התפיסה הפדגוגית ופרופ' דיוויד פורטוס מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן על "איך להניע תלמידים ללמידה משמעותית".

גולת הכותרת של הכנס הייתה מושב מורים בו הציגו מורים ומדריכים יוזמות ופעילויות מהשטח. למשל: אפרת קורן הציגה חקר מקרה של תהליך חקר – מערת הנטיפים – ידע, מודעות ונכונות של תלמידים, יוני אידלסון סיפר על למידה סביב פרויקטים בגישת PBL, סימונה טוילי, נעמה גלבוע ועמית קליגר-פבריקנט דיברו על הוראת מדע בחינוך המיוחד, הדס גרדי הלהיבה את כולם בפעילות "מי התחיל את זה?" ניסוי באפידמיולוגיה.

חלק מהמורים התמקדו בהצגת תוצרי למידה המוערכים בגישת הערכה חלופית: מירי אייכלר הציגה את הכנת ספר לימודי דיגיטלי כתוצר למידה, נאווה רון ויעל ניסים הציגו את התלקיט הדיגיטלי, אפרת קמפינסקי הציגה סרטון לימודי שהוכן על ידי תלמידותיה וברקת רביבו וענאן מזהר דיברו על חלופות בהערכה.

בכנס הוענק מחשב נייד למורה מצטיין שהנחה את תלמידיו בפיתוח דגם מקורי המגלם שילוב בין מדע, טכנולוגיה וחברה.וחולקו תעודות הערכה למורים המצטיינים. התנהל שיח עם המפמ"רים בו העלו המורים שאלות לגבי איחוד המקצועות וההגשה לבגרות בהיקף 5 יח"ל.

הכנס אורגן ע"י המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה במחלקה להוראת המדעים, במכון ויצמן.

הכנס שהתנהל באווירה חיובית, מחוייכת ומפרגנת היווה צעד ראשון ומוצלח ליצירת קהילת מורים המחוייבת להוראת "מדע וטכנולוגיה לכל".

כנס הנוער לתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בתחום המעורבות הסביבתית וערכי הקיימות

במסגרת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בכיתות י', הפועלות השנה בכ 30- בתי ספר בכל רחבי הארץ, התקיים כנס נוער לכל קבוצות התלמידים הפועלות במעורבות חברתית סביבתית – בלמידה ועשייה לקידום ערכי הקיימות.

הכנס התקיים בגבעת חביבה, ביום רביעי, ט"ז בסיוון תשע"ה, 3 ליוני, 2015, והשתתפו בו- 400 תלמידים. תכנית זו הינה פיילוט ראשוני, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, ובהנחיה והפעלה של הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע.

ד"ר אירית שדה, מפמ"ר מדעי הסביבה ברכה את התלמידים הפעילים בשם המזכירות הפדגוגית.

מטרות הכנס:

יצירת מפגש מעצים של בני נוער הפועלים בתכנית המעורבות החברתית סביבתית, חיזוק מוטיבציה בקרב בני הנוער להמשיך לפעול, להיות מעורבים, להנהיג ולהוביל היכרות ולמידה של בני הנוער עם העשייה הסביבתית. יצירת נראות לפרויקט מעורבות חברתית סביבתית בתחום הקיימות.

Big image

חידון לקידום הבריאות ואיכות החיים, " כל עוד בלבב"

במטרה לקדם את החינוך לבריאות ואיכות החיים, נוצר שיתוף פעולה בין הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, אגף טכנולוגיות מידע ורופאי האיגוד הקרדיולוגי בישראל, רופאי ספורט לילדים, דיאטניות ואחיות ליצירת תכנית "הלב שלי" במסגרת זו התקיימה חידון כל עוד בלבב- בעקבות חידת חמיצר בנושא קידום הבריאות, שמירה על הלב ועל אורח חיים בריא.

320 כתות נרשמו והתמודדו על מקומם בחידת חמיצר "כל עוד בלבב" בחודשים האחרונים.

129 כתות הצליחו להבטיח את מקומן בגמר שהתקיים בתאריך 1.6.2015

90 כתות התחרו במקצה האחרון.

ומתוכן נבחרו שלושת הכתות המנצחות.

במקום הראשון: ז'-1 מישיבת בני"ע, חדרה, מחוז חיפה

במקום השני: ו'-3 מביה"ס נופים, ראש העין, מחוז מרכז

במקום השלישי: ז'-1 מביה"ס בויאר, ירושלים. מחוז ירושלים.

יישר כוח לכל בתי הספר שנרשמו, ולכל התלמידים והמורים שהשתתפו בחידון.

תודות לאיגוד הקרדיולוגי, ולשרה בן צבי, לאגף טכנולוגיות מידע ולרוני דיין, ולדן חמיצר יוצר החידון.

אגף חברה ורוח

הזמנה ליום למידה בנושא "ילדות - גיבורות בספרות ילדים
Big image
הזמנה להרצאתו של ד"ר שלמה הרציג "רב –מכר נולד"
Big image

אגף שפות

מפגש ראשון בין שגרירי ארצות דוברות ספרדית ואנשי משרד החינוך.

Big image

המגזר הבדואי

צעדת צופי בתי הספר במגזר הבדואי צפון

בשבוע האחרון התקיימה במתנ"ס טובא זנגריה צעדת צופי בתי הספר במגזר הבדואי בה השתתפו

925 חניכים ומדריכי צופים ואנשי צוות מ-28 בתי ספר יסודיים וחט"ב.

האירוע התקיים במתנ"ס טובא זנגריה בנוכחות ראש הרשות מר חסין אלהיב, ומפקח ביה"ס מר טארק ג'ואמיס, מפקח מנהל חברה ונוער מר מוחמד סואעד, ומנהלת מתנ"ס טובא גב' אלהאם פודי.

מטרתה של הפעילות היא לקדם ולחזק את תנועות הצופים במגזר הבדואי תוך טיפוח ערכי חברות,

נתינה, מעורבות חברתית, חיים קבוצתיים דמוקרטיים בדגש על יוזמה אישית, מנהיגות,

הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.

הצעדה אפשרה חשיפת קבוצות הצופים הישוביים לעבודת קבוצות אחרות במגזר, האירוע כלל מצעד של קבוצת הצופים של טובא זנגריה וואדי אלחמאם, הרמת דגל, הצגת יחידת הדגלים ושירת הצופים. האירוע כלל גם הצגת להקת הדבקה של המתנ"ס וחלוקת תעודות למשתתפים.

ד״ר מוחמד אלהיב אשר יזם ועודד את הצעדה הנ״ל חש בגאווה רבה על פעולה זו שמתחברת לעוד מגוון של פעילויות בחינוך הלא פורמאלי .

יום שיא תחת הכותרת: "האומנות ככלי לשימור המסורת והערכים"

לאחרונה נערך במגזר הבדואי, בביה"ס הקהילתי אלנג'אח – בועיינה-נג'ידאת יום שיא תחת הכותרת "האומנות ככלי לשימור המסורת והערכים וחיזוק הקהילתיות" כאשר היעדים המרכזיים של יום זה הינם חיזוק היחסים והקשרים הקוגניטיביים והרגשיים בין התלמיד לבין המורים וקהילת ביה"ס וחשיפה והיכרות התלמידים עם מנהגים, מסורת וערכים.

יום זה כלל שני חלקים: סדנאות ייחודיות שהועברו לכתות במגוון רחב כמו: ציור, מפגשים עם אנשי ציבור ושיחה על סיפורי הצלחה כמו כן הוזמנו כ 25 אנשי גיל הזהב לפגישה עם התלמידים ולהיכרות עם העבר והמורשת והערכים, התלמידים עבדו בסדנאות שונות שכללו רקמת בגדים, חינה לתלמידים, אפייה, מלאכה, סדנא לכתב הערבי, מספר ספורים (חקוואתי).

החלק השני היה ערב שיא שהתקיים בשעות אחר הצהריים בביה"ס, המוזמנים הינם הורי התלמידים ומבוגרים, אנשי קהילה ונציגי הרשות המקומית, ועד ההורים ומכובדים, באירוע הנ"ל נכחו מאות מבקרים, יום השיא התחיל בשעה 15:30 שכלל תחילה ביקור בתערוכה בית ספרית שכללה תצוגה של עבודות התלמידים שהכינו עם מורות האומנות, כלים מסורתיים ברחבי ביה"ס ולאחר מכן הייתה טעימת מאכלים מסורתיים. החלק השני של יום השיא כלל הצגות של תלמידים מול הקהל, מוסיקה מסורתית, טקס ח'ינה לחתן וכלה, דבקה של ביה"ס. ביום השיא נכחו מאות מבקרים כולל מפקחים, הנהלת קרן קר"ב, מנהלים, מדריכי מפתח הלב, אנשי קהילה מכובדים, הורים, משוררים ונציגי ועדי הורים.

ד"ר מוחמד אלהיב, הממונה על החינוך הבדואי יוזם ימי שיא בתחומי המורשת המחזקת את התלמידים לשורשים ערכיים. הוא ברך את המנהל והקהילה על פעולה חינוכית ערכית חשובה זו.

אגף אמנויות

תחרות יצירה דוקומנטרית צעירה

באיגרת מספר 19 כתבנו על התחרות שהתקיימה בסינמטק תל אביב, בתאריך 7 במאי 2015. הנה הקישור לסרט הקצר שזכה במקום הראשון: https://www.youtube.com/watch?v=1x6MiN6U9hg

תחרות הסרטים השביעית בנושא זהירות בדרכים - "דרך העדשה"

ביום חמישי, י' בסיון תשע"ה 28 במאי 2015, התקיימה תחרות הסרטים השביעית בנושא זהירות בדרכים - "דרך העדשה"

התחרות נערכת בשיתוף הפיקוח על התקשורת והקולנוע במזכירות הפדגוגית, עמותת אור ירוק והפיקוח על טכנולוגיות תקשורת במנהל מדע וטכנולוגיה

http://www.oryarok.org.il/?p=3208

התחרות פונה לתלמידי בתי הספר היסודיים וחט"ב ולמגמות התקשורת והקולנוע בחט"ע.

יצירת סרטים מרתקת, מורכבת ומחייבת את התלמידים לחקור את הנושא זהירות בדרכים ולהיכנס לעמקו,

לבחון את ההיבטים הפיזיים והרגשיים שלו ולהתוודע לתוצאות אפשריות של התרשלות ואי עמידה בדרישות ההתנהגות הנדרשות בדרכים.

סיפורי מקרים רלוונטיים ואותנטיים המומחשים באמצעות סרטים הם כלי עבודה חשוב גם בחינוך לבטיחות בדרכים

ומקלים על תהליכי שינוי עמדות והתייחסות שונה להתנהגויות מסוכנות ומסכנות בדרכים.

האירוע התקיים בפתח תקווה, השתתפו בו כ 400 תלמידים, מנהלים וראשי מועצות של בתי ספר יסודיים ועל יסודיים שסרטיהם עלו לתחרות

בתי הספר היסודיים שזכו הם:

מקום ראשון: פרויקט עתיד למצוינות, קרני שומרון

מקום שני: בית חינוך רמון, שערי תקווה

מקום שלישי: בית הספר אופק, רמלה, בית הספר משה שרת, חולון

בתי הספר התיכוניים שזכו:

מקום ראשון: תיכון פסגת זאב, ירושלים

צפו בסרט בקישור הבא: https://www.youtube.com/watch?v=7HWXiUEd8U8

מקום שני: תיכון ע"ש קוגל, חולון

מקום שלישי: אורט מיטרני, חולון

אגף מורשת

תערוכה "תרבות ישראל מדברת אומנות" בלובי של משרד החינוך בתל אביב

Big image

יום עיון לצוות התחדשות יהודית במוזיאון ארצות המקרא: מבית אבא לבית לאומי

Big image

חידון ביאליק - אנשי שם והמפעל הציוני

במטרה לחזק את החינוך לערכים: ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים ובמסגרת תכנית הלימודים בתרבות ישראל התקיים ביום רביעי, 14.5.14, י"ד באייר תשע"ד,

במרכז הרב תכליתי ע"ש דני זק בקריית ביאליק, חידון ביאליק - אנשי שם והמפעל הציוני לתלמידי כיתות ו.

החידון הינו שיאה של תוכנית לימודים הממוקדת ב"אנשי שם" בהיסטוריה היהודית - דמויות מופת הקשורות למפעל הציוני, שתרמו ועסקו בבניין ארץ ישראל . תלמידי כיתות ו', עוברים תהליך של למידת חקר, משמעותית וחווייתית, במהלכו נכנסים לנעליהם של דמויות בציונות. הם לומדים על ילדותם, עליתם לארץ ופועלם המרכזי ובוחנים את הקשר של דמויות אלו והרלוונטיות של מעשיהם לחיי התלמידים גם היום. הדמויות עליהם למדו התלמידים הן: דוד בן גוריון, מנחם בגין, הנרייטה סאלד, חיים נחמן ביאליק, גולדה מאיר ומנחם אוסישקין. התהליך כלל מספר שלבים- לימוד כיתתי, לימוד בית ספרי, יום ממיין אליו הגיעו התלמידים שעברו את השלב הכיתתי והבית ספרי, וחידון מחוזי אליו הגיעו עשרים המתמודדים הטובים ביותר, נציגי עשרה בתי ספר במחוז חיפה כולו.

התלמידים ייצגו בגאווה רבה את בתי הספר במחוז חיפה והוכיחו כי דור העתיד צומח להיות דור ידעני ואכפתי בעל מודעות ערכית גבוהה לשורשי העם והארץ.

Big image

השתלמות מקוונת

השבוע נפתחה השתלמות מקוונת בנושא עמיות יהודית וקשרי תאומות. ההשתלמות נפתחה על ידי המחלקה לקשרי ישראל תפוצות באגף מורשת והפיקוח על הוראת ספרדית - אגף שפות.

פיתוח ההשתלמות הוא תוצר של שיתוף פעולה מצוין בין אגף שפות ואגף מורשת, יחד עם מנהל תקשוב והסוכנות היהודית. בהשתלמות- מורי ספרדית בארץ מתקשרים עם מורים מבתי ספר ממדינות שונות בדרום אמריקה, לומדים על האפשרויות להפעלת קשר תאומות ועל הכלים הטכנולוגים שיאפשרו קשר זה. בהשתלמות משתתפים כ-70 מורים.

בתי ספר שיכנסו לקשרי תאומות ירוויחו התנסות פעילה בספרדית וקשר עם יהודים בעולם תוך שיח על זהות יהודית.

תודה למדריכים המפעילים השתלמות זו: שרה ליבוביץ, יוסי אסטרוגו, ד"ר אילת אטינגר ועוד שותפים רבים אחרים.

Big image