עשרת הדיברות

מגישה: יה-לי אייש כיתה: ח 5

הקדמה

בעבודתי זו, אני מרכזת את כל התוצרים הנדרשים לאופן הצגת עשרת הדיברות, כפי שהתבקשנו על ידי המורה לתנ"ך משה קהימקר.

ראשית, אפתח בהצגת ענן המילים המשלב בתוכו מילים הקשורות לעשרת הדיברות.

שנית, אציג את משה רבנו בראי האמנות, כפסל של מיכאלאנג'לו עם נקודות חמות השופכות אור על היצירה.

לאחר מכן, יופיע סדר עשרת הדיברות עם הסברים, פרשנויות, איורים ודיברות להוספה.

לסיום, אתמקד ואסביר את הדיבר "כבד את אביך ואת אמך", במלל ובאופנים יצירתיים שונים, ואפרט על הדיבר להוספה "אל יגבה לבבך".

לסיכום, מאוד נהנתי והחכמתי בתהליך עשיית העבודה ובתכנים שנדרשתי להם.

מאוד מקווה שתהנו כמוני מהיצירה!

ענן מילים

Big image

מבט ממוקד על דיבר

ליאור אלבו כבד את אמא ואבא
Big image