Grupp1_Rühmatöö6

Praktika_ettevõttes_

Praktika_eesmärgid

1)Seadistab_ja_haldab_tööjaamu_ja/või_servereid

Hooldab_ja_seadistab_tööjaamu_ja/või_servereid


2)20EKAP_sh.õppepraktika_koolis

3)vastavalt_vajadusele/võimalusele

4)vastavalt_õpiväljunditele

5)õppeaja_lõpuosas(enamik_mooduleid_läbitud)

6)vastavalt_õpiväljunditele