ביקור פיקוח - תקשוב

ממ"ד שכטרמן, כפר יעבץ

Big image