Spaminarie

Café IDEE ICT

IDEE ICT 1: digitaal leerboekje

Wat en hoe?

WAT?
 • Per 2 wordt een digitaal leerboekje voor de cluster aangemaakt.
 • Kan ingevuld worden kort na elke workshop/sessie.
 • Kan gedeeld worden (met andere clusterleden) als input voor verder overleg.


HOE AANLEREN?

collega's kiezen uit 4 tools en 2 mogelijke werkvormen

 • 4 tools: Evernote, Popplet, Titanpad, eigen keuze bijvoorbeeld per cluster (vooraf mee te delen)
 • 2 werkvormen (vooraf te kiezen en mee te delen):
  a. instructie door ICT-begeleider,
  b. zelfstandig adhv van instructiekaarten en onder begeleiding.
 • begeleiders
  a. Pierre, Carine, Annemie
  b. Sofie
DUUR sessie: 30 minuten

IDEE ICT 2: anders presenteren

Wat en hoe?

WAT?
 • Per cluster/werkgroep wordt digitaal gepresenteerd (afhankelijk van programma seminarie). Alle digitale middelen mogen behalve PowerPoint.
 • Presentatie kan achteraf gedeeld worden met staff, clusterleden, werkgroepen....


HOE AANLEREN?

collega's kiezen uit 4 tools en 2 mogelijke werkvormen

 • 4 tools: Mindmeister, Glogster, Smore en Prezi.
  (vooraf mee te delen)
 • 2 werkvormen (vooraf te kiezen en mee te delen):
  a. instructie door ICT-begeleider
  b. zelfstandig adhv van instructiekaarten zonder begeleiding
 • begeleiders
  a. Pierre, Carine, Annemie en Sofie
DUUR sessie: 30 minuten
Big image