Eén gezin, één plan! week1

Methodisch werken 4: een multi problem gezin

GRONINGEN - De hulpverlenende instanties zijn ernstig tekort geschoten bij het gezin van het vermoorde verstandelijk gehandicapte meisje Daniëlla van Bergen (20) uit Groningen.

Dat blijkt uit de conclusies en verbeterpunten in het nog vertrouwelijke rapport van Samenwerkende Inspecties, een samenwerking tussen drie rijksinspectiediensten. RTV Noord heeft hier de hand op weten te leggen.

Big image

Introductie

De Samenwerkende Inspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie) concluderen dat de zorg en ondersteuning aan het gezin onvoldoende is geweest. 'Ook als deze niet in relatie wordt gebracht met de calamiteit.'


Het gezin werd de afgelopen jaren begeleid door meer dan tien instanties, variërend van gehandicaptenzorg De Zijlen, Bureau Jeugdzorg en stichting De Trans tot de GGZ, Lentis, de huisarts en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.


Het gezin kampte met problemen op het gebeid van zorg, gezin, wonen, werk en inkomen financiën en veiligheid. Deze problemen zijn niet effectief en in samenhang opgepakt. Er is niet één regisseur voor het gezin geweest.


Signalen zijn ook niet goed 'opgeteld', waardoor het totaaloverzicht ontbrak, zo concludeert de Samenwerkende Inspectie.

Hulpverlenende instanties zijn ernstig tekortgeschoten'

Mishandeld en gemarteld

Daniëlla van Bergen werd eind juli 2013 zo ernstig mishandeld dat ze een dag later aan haar verwondingen overleed. Het drama speelde zich af in de ouderlijke woning aan de Opaalstraat in Groningen.


De stiefvader van Daniëllla, de 46-jarige Geert W., zit sindsdien vast op verdenking van moord. Hij zou haar in de weken voor haar dood stelselmatig hebben geslagen en gemarteld.


Ook de moeder van Daniëlla zit vast. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord. Haar wordt verweten dat ze niet heeft ingegrepen.

https://youtu.be/f_7GsUXOnLA

Aanmelden werkgroep voor de LWP

Klik hier om de aanmeldingen te zien

Hier zie je de aangemelde groepjes

Reflectieverslag in ETO

Big image
Big image
Big image
https://youtu.be/DgpmZD7qgVk