עבודה בנושא עשרת הדיברות

מגישות : שקד קדוש ושחר מאור, מורה : משה קהימקר

שיעור שני : משה רבנו בראי האומנות.

שיעור רביעי : מבט ממוקד על דיבר.