כתיבת השוואה

אריאל נמרודי וטליה פרץ

כתיבת השוואה לא נכונה - הלימודים בבית ספר ובקורס הדרכה ב"צופים"...

כשאתה מגיע ל"צופים", אתה בא בכדי ללמוד וכך גם בבית הספר. בית הספר מלמד אותך דברים חשובים שתוכל לקחת אתך בהמשך החיים, אם זה הנושאים הנלמדים בשיעורים או אם זה בשעות חינוך. ה"צופים" מלמדים אותך הרבה דברים, כגון: לקחת אחראיות, להיות יותר בוגר, לדעת מושגים חשובים ותכנים לימודיים מוסריים. אלה דברים שאנו לוקחים אתנו בהמשך החיים כמו בבית הספר.

כאשר אתה לומד לאהוב את ה"צופים", כך אתה בא ליותר פעולות, משתף יותר פעולה ונהיה פעיל בתנועה וכך גם בבית הספר אתה חייב להגיע (חוק חינוך חובה), אך אם אתה מקבל ציונים טובים ומרגיש טוב מבחינה חברתית, אתה יכול ליהנות בבית הספר ולרצות להגיע ולשבת בשיעור וללמוד.

לסיכום, הלימודים בבית הספר והלימודים בקורס ההדרכה ב"צופים", הם שני מוסדות שקרובים מאוד ומתחברים אחד לשני בשלב מסוים, שזו הסביבה הלימודית בשניהם.

ניתוח חיבור השוואה

פתיחה

בחיבור חסרה פתיחה. זה חיסרון משמעותי של טקסט השוואה, מכיוון שלא נמסר על מטרת ההשוואה ועל התבחינים להשוואה.

גוף

בגוף החיבור צוין רק הדומה - התכונות המשותפות של המסגרות המושוות. לא נכתב דבר על ההבדלים, שבמקרה זה הם רבים. היות ולא נקבעו התבחינים להשוואה, לא ברור במה בדיוק מתמקדת כל פסקה.

סיכום

הסיכום בנוי בצורה נכונה, אך הוא מביע מסקנה שמציינת את הדומה בלבד, משום שלא הייתה התייחסות לשונה בגוף החיבור.

כתיבת השוואה נכונה - הלימודים בבית ספר ובקורס הדרכה ב"צופים"...

כל ילד בישראל לומד בבית ספר ורבים נמצאים גם במסגרת ה"צופים". מטרת חיבור זה, להשוות בין שני מוסדות אלה מבחינת תוכן הלמידה בשניהם, אופן הלמידה ויעילות הלמידה. תבחינים אלה יעזרו לראות את הדומה והשונה בין בית הספר לצופים כמוסד לימודי.


לשני המוסדות מטרה משותפת: לגדל אזרח איכותי למדינת ישראל, אך תוכן הלמידה שונה מאוד: בבית הספר הדגש על מיומנויות ומידע בתחומי דעת שונים ועוסקים רבות במקצועות העיוניים. לעומת זאת ב"צופים" הדגש על החינוך החברתי ועל חיזוק האחריות. מבחינת אופן הלמידה, אפשר לציין את המבנה הכללי: בשתי המסגרות יש קבוצות גיל והחומר הלימודי נבנה בהתאם. אולם בשונה מבית הספר "צופים" הם מסגרת חופשית, החניך בא כרצונו ולא לפי חוק חינוך חובה. תכנית ה"צופים" מתמקדת בפעילות חברתית ותוך כדי זה מתנסים בתכנים לימודיים, ואילו בבית הספר התכנון הוא אך ורק בתחומי הדעת ולחיי החברה אין מספיק מקום והדרכה.


כשוני המהותי ביותר בין שתי המסגרות יש לציין את הלימוד דרך הנאה שהוא אמצעי מרכזי ב"צופים", וזה לעומת הנוקשות של מערכת בית ספרית שתלמידיה נמצאים תחת לחץ מתמיד. ב - "צופים" נוצרת מוטיבציה של החניכים ליזום, לפעול ואף להתקדם לקורס המדריכים שמאפשר להם להתנסות לא רק בלמידה, אלא גם בניהול קבוצה.


חוסר בחירה חופשית לגבי התוכן ואופן הלמידה בבית הספר, יוצרת לא פעם אדישות של תלמיד, ומכאן הישגים נמוכים בלימודים. אומנם, בשונה מ"צופים", בבית ספר יש כלי ייחודי ליצירת המוטיבציה ללמידה - הציונים. זה מדרבן את התלמידים לשאוף להישגים גבוהים, אך גם מגביר את המתח שלא כולם מסוגלים לעמוד בו.


לסיכום, לשתי המסגרות יש תוכן לימודי, וזה מה שמאחד אותן, אולם המסקנה מכל הנאמר כי היעילות של הלימוד ב"צופים" היא גבוהה בהרבה, מכיוון שאין להשוות בין למידה דרך הנאה ובחירה חופשית לבין הלמידה במסגרת מלחיצה ועמוסה.