Svatý Václav

Tereza Bubníková, 8.A

ŽIVITOPIS

Byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.
Narozen-kolem roku 907 (asi)
Úmrtí-28.9.935 (asi)
Dynastie-Přemyslovci
Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám Sv. Víta,hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava,který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání,péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradkém, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.

Big image
Chorál "Svatý Václave", pocta největšímu českému světci!
Big image