מקומות התנדבות בקרב בני נוער

מדוע בחרנו דווקא בנושאי התנדבות אלה?

בחרנו בנושאי התנדבות אלה מכיוון שלדעתנו נושאים אלה הם החשובים ביותר בחיי היומיום וזקוקים בחברה להתנדבות.

בעקבות ההתנדבות האלה החברה תיהיה טובה יותר ומתחשבת יותר (פחות כלבים עזובים ופגועים,פחות ניצולי שואה בודדים ויותר עזרה לנזקקים).

Big image