Taalachterstand

Informatiefolder

Wat is het?

Taalachterstand is dat een kind een achterstand heeft in zijn taalontwikkeling en dus nog niet zover is als zijn leeftijdsgenootjes. Per kind is het verschillend in hoe erg ze achter zijn in de ontwikkeling. Ook gaat het bij sommige kinderen zomaar weer over, en bij andere kinderen moet er echt aan gewerkt worden.
Zelf voorlezen

Hoe kan het onstaan?

Je kind kan verlegen zijn of terughoudend, en hierdoor weinig oefenen met de taal.  Het gehoor van het kind kan slecht zijn, en daardoor kan hij niet goed horen wat je vertelt en kan hij ook geen klanken horen. De ouders zijn zich niet bewust dat taal erg belangrijk is voor het kind, en oefenen daardoor erg weinig met het kind. Ook kan het zijn dat de ouders zelf een taalachterstand hebben. Ook kan het zijn dat de beide ouders geen Nederlandse afkomst hebben en er in een andere taal gesproken word. Hierdoor komt het kind niet in aanmerking met de nederlandse taal.

Hoe voorkom je het?

Als je kind nog een baby is moet je veel met het kind spreken. Logies natuurlijk dat je nog geen antwoord terug krijgt maar hierdoor gaat hij woorden herkennen en zal hij proberen de klanken na te spreken. Ook is het goed om met het kind liedjes te zingen over bv. het lichaam, en dan de lichaamsdelen aan te wijzen waar je over zingt. Hierdoor gaat het kind de lichaamsdelen herkennen.

Wat is er tegen te doen?

Bepaal de beginsituatie, wat gaat er wel al goed en waar heeft het kind moeite mee. Het kind kan meestal ook al veel dingen wel goed, maar die vallen je dan niet op omdat je alleen de dingen ziet die het kind niet kan. Beloon het kind goed wanneer het vooruitgang heeft, hierdoor krijgt het kind ook meer stimulatie om door te gaan. Ook veel complimentjes geven is fijn voor het kind, hierdoor worden ze zelfverzekerder.Maak een planning met het kind. Hierdoor weten ze waar ze aan toe zijn en hoe goed dat het al gaat. Hieronder zie je een plaatje van eeen planning die je zou kunnen gebruiken:

Gemaakt door: Riemke Tolsma