Oppiminen ja Opetus

Tiedelehden julkistaminen 3.12.2014

Yleisiä asioita

 • Tiedelehden dl. 10.12.2014
 • Tiedelehden sisältö perustuu tutkimukseen (opintojakson kirjallisuus)
 • Lehden fokus (pääkirjoitus) ja sisältö (luettelo)
 • Ryhmän oman oppimisen arviointi - teoriaan kytkettynä
 • Opiskelijanumero

Opettajan näkemyksiä prosessista ja valmistuneista tiedelehdistä

 • Ne ryhmät jotka ovat saaneet projektin valmiiksi, ovat osanneet riittävästi säädellä oppimisprosessia (kognitio, emootiot, motivaatio, toiminta).
 • Sisäisiä ristiriitoja on mahdollisesti taustalla :) Kognitiivisia konflikteja?
 • Oppimisprosessissa yllettiin yhteistoiminnalliseen oppimiseen, paikoin ehkä myös yhteisölliseen oppimiseen.
 • Ryhmät omaksuivat tiedetoimituksessa tarvittavat roolit sekä pedagogisen asiantuntijan roolin.
 • Osassa ryhmistä pohdittiin transferia käytännön opetustyöhön.
 • Teemat ja pääkirjoitukset ovat hyvin valittuja ja fokusoituja, osa lehdistä on sellaisenaan julkaisukelpoisia asiantuntijapiireissä.
 • Motivaatio, luovuus ja leikillisyys, hyvinvointi, haastattelut ym HYVIN TEHTY!!

Esimerkki toisenlaisesta opiskelijatuotoksesta

TIEDELEHTIEN ESITTELY

Tilaisuuden avaus

Arvoisat tiedetoimittajat, arvoisa yleisö


Tänään on hieno päivä. Iso joukko oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita on paneutunut kouluyhteisöjen ja opettajien tämän päivän ajankohtaisiin kysymyksiin. Vilkas keskustelu on tuonut esiin niin mahdollisuuksia kuin uhkiakin, joihin aikaansa seuraavat ja itseään kehittävät opettajat osaavat varautua. Opettaja on keskeinen osaaja ja vaikuttaja yhteiskunnassa ja niin monen lapsen ja nuoren elämässä. Osaava opettaja on myös taitava oppija ja hänen velvollisuuksiinsa kuuluu jatkuvasti kehittää itseään ja osata soveltaa käytäntöön uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa teoriaa ihmisen oppimisesta. Tässä tehtävässä on aivan keskeistä muistaa ilo, leikillisyys ja myönteinen asenne oppilaisiin / opiskelijoihin sekä omaan työhön.


Tänään julkaistavat uudet tiedelehdet osoittavat että nämä tulevat pedagogit ovat moniosaajia, joilta onnistuu yhteisöllinen työskentely uuden haasteen edessä.