Kvindernes Rank

Talibans herredømme

Taliban

Taleban, Taliban er en islamistisk bevægelse som kontrollerede store dele af Afghanistan fra 1996 til 2001.


Da det sovjetisk støttede styre Afghanistan brød sammen i 1992, blev landet kastet ud i en borger krig mellem en række konkurrerende krigherrer. Taliban dukkede op som en magtherre der var i stand til at skabe lov og orden i lander, og fik betydelig støtte fra Pakistan.

Zina

Der er mange i Afghanistan, der stadig udøver Zina. Zina forstås som samleje mellem to personer, der ikke er gift, men det dækker også over ting som at kysse, kramme, røre eller snakke frækt.


Allah sagde engang: "Kom ikke nær Zina. Det er en afskylighed og en ond vej."

(Surat al-isra, kapitel 17, vers 32.)


Dvs. Allah befaler dem ikke kun til at holde sig fra zina, men at de holder sig fra alt, hvad der vil være tæt på og kan føre til zina.

Vansiret

Vansir: den fysiske og psykiske lidelse, som følger af, at en persons lemmer bliver beskadiget med syrer.