xkld dai loan

Đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để khắc phục các vấn đề về XKLĐ. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, hiện chúng ta chỉ mới thuần túy là đưa lao động giản đơn ra nước ngoài, chưa thể tạo ra thương hiệu lao động Việt Nam. Cần chú trọng vấn đề đào tạo để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động ở những thị trường mới.

xuất khẩu lao động đài loan