Powstanie Warszawskie

W sztuce i pamięci

Pomnik Małego Powstańca

Postać małego chłopca w za dużym mundurze, trzymającego duży pistolet wykonał Jerzy Jarnuszkiewicz. Pomnik poświęcony jest najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Model pomnika autor wykonał zaraz po wojnie: spodobał się on tak bardzo, że doczekał się on wielu kopii, nawet bezprawnych. Wreszcie, w 1982, harcerze Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy zainicjowali budowę pomnika. Pomnik czekał rok na ustawienie go tu z powodów politycznych, a odsłonił go 01.10.1983 harcerz powstaniec, Jerzy Świderski ps. Lubicz.

Mali Powstańcy nie brali przecież udziału w bezpośrednich walkach, a jeśli były jakieś wolne sztuki broni, to oddawano je bez wątpienia starszym, którym sprzętu rozpaczliwie brakowało. Tak więc takiego obrazka w czasie Powstania byśmy raczej nie uświadczyli, jednak możemy założyć, iż jest to taka artystyczna wizja. Młodzież brała udział w powstaniu działając w małym sabotażu (malowanie swastyk na szubienicy, wybijanie szyb volksdeutschom itp.), przenosząc wiadomości i rozkazy, pracując jako sanitariusze itd. Pomnik stanowi hołd dla wszystkich młodych osób, które dzielnie stawiały opór wrogowi, pomimo swojego młodego wieku.


Big image

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stoi w miejscu, gdzie w czasie powstania znajdował się właz do kanału, którym uciekano przed Niemcami. Powstanie warszawskie, to karta w historii miasta wyjątkowa – bohaterska i tragiczna zarazem. Pomnik upamiętnia tysiące bohaterów powstania warszawskiego 1944 roku, którzy oddali życie za Ojczyznę, w nierównej walce zmagając się z okupantem przez 63 dni. Składa się z 2 części. Pierwsza z nich przedstawia powstańców wybiegających spod pylonu (podpora mostu), druga część - wchodzących do kanałów. Na Placu Krasińskich w czasie powstania znajdował się właz do kanału, którym ludzie uciekali przed Niemcami.


Big image

Znak Polski Walczącej

Symbol ten, pojawiający się na murach i pomnikach warszawy, wskrzeszał polskie nadzieje na niepodległość. Przypominał też, że wojna trwa, nie jest zakończona, a jej koniec jest dla Niemiec niepewny, a nawet przeciwnie, musi budzić niemiecki niepokój i polskie nadzieje na zwycięski jej koniec. Z tych względów, znak „Polski Walczącej” pojawiający się coraz bardziej masowo, choć wykonywany tylko ukradkiem lub nocami, nabierał tak ogromnego znaczenia. Naczelny, konspiracyjny organ Armii Krajowej, ” BIULETYN INFORMACYJNY” z dnia 16 kwietnia 1942 r. w artykule pt. KOTWICA informował: „Już od miesiąca na murach Warszawy rysowany jest znak kotwicy. Rysunek kotwicy jest robiony tak, że jego górna część tworzy literę „P.”, zaś część dolna - literę „W”. Pewna ilość napisów objaśnia, że znak kotwicy jest znakiem Polski Walczącej. Zapoczątkowany być może przez jakiś zespół - znak ten stał się już własnością powszechną".


Big image

Kopiec Powstania Warszawskiego

Kopiec Czerniakowski ma wysokość ok. 120 m. Powstał w latach 1946-1950 z gruzów Warszawy. Spod ziemi wystają cegły i kamienie, a nawet spore fragmenty ścian domów. Inicjatorem usypania kopca był architekt Stanisław Gruszczyński. Chciał aby wzgórze stało się warszawskim panteonem, bo wraz z gruzem trafiły tu na pewno szczątki poległych w Powstaniu Warszawiaków. S. Gruszczyński rysował już projekty inspirowane Kopcem Kościuszki. Z planów tych nic nigdy jednak nie wyszło, a wzgórze obrosło samosiejkami. Z czasem upodobali je sobie miłośnicy rowerów górskich i paralotni. Dopiero w 1994 r. - w 50. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - byli żołnierze Armii Krajowej ustawili na szczycie 15-metrowy znak Polski Walczącej, który zaprojektował Eugeniusz Ajewski. Jego ”kotwica” była pierwszym pomnikiem AK w Warszawie. Uczestnicy walk 1944 r. doprowadzili też do nazwania Kopca Czerniakowskiego - Kopcem Powstania Warszawskiego. Od 2004 r. na Kopiec Powstania można wejść schodami. Są to najdłuższe schody w Warszawie - mają 400 stopni i 40 podestów. Prowadzą na szczyt Kopca Czerniakowskiego do wielkiego znaku Polski Walczącej. W dniu 3 października 2004 r. na Kopcu Czerniakowskim spotkali się kombatanci i harcerze, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Mokotów. Uroczystość zakończyła obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na kopiec przybyła sztafeta niosąca pochodnię z ogniem z Grobu Nieznanego Żołnierza, by na szczycie zapalić znicz i ognisko, a pod pomnikiem Polski Walczącej wmurowany został drugi akt erekcyjny. Poprzedni, umieszczony tu dziesięć lat wcześniej, został niestety skradziony.


Big image

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

65 Poezja Recytacje - Krzysztof Kamil Baczyński - Wiersze Wybrane - recytuje - Edward Snopek .mpg

Przykład utworu muzycznego opowiadającego o Powstaniu Warszawskim.

Powyższy utwór zespołu Lao Che opowiada o Godzinie W. Była to godzina rozpoczęcia powstania. We wtorek 1 VIII 1944, o godzinie 17°°, gdy na warszawskich ulicach trwał jeszcze wzmożony ruch ludności powracającej z pracy, rozpoczął się szturm oddziałów AK na obiekty zajęte przez Niemców. Polacy zaatakowali, chociaż większość oddziałów nie zdążyła osiągnąć pełnej gotowości bojowej. Zbyt późno ogłoszona mobilizacja spowodowała, że o godzinie 16°° w punktach koncentracji zgłosiło się zaledwie około 40% żołnierzy. Części broni nie zdołano dostarczyć do zakonspirowanych punktów zborczych, co spowodowało dalsze osłabienie siły pierwszego szturmu. W początkowych założeniach planu "Burza", walki w Warszawie miały się rozpocząć o zmierzchu - 24 godziny po wprowadzeniu stanu pogotowia. Pod osłoną ciemności szanse zaskoczenia Niemców były większe. Jednak na początku lipca Warszawę wyłączono z ogólnego planu "Burza". Decyzję o ponownym włączeniu stolicy do "Burzy", podjęto dopiero w drugiej połowie lipca, pod wpływem wydarzeń związanych z wyzwoleniem Wilna i Lwowa. Nie zdołano już dokonać korekty pierwotnych planów ataku. Dwa dni przed walką, najsilniejsze zgrupowanie AK - Kedyw KG - przesunięto z Mokotowa, gdzie pierwotnie miał atakować m.in. koszary SS przy Rakowieckiej - na Wolę, gdzie postanowiono ulokować Komendę Główną AK. To przesunięcie zdecydowanie osłabiło siły mokotowskie. 30 lipca nie było już praktycznie czasu na dokładne rozpoznanie zajmowanych przez wroga obiektów, ich sił i środków. Należało jak najszybciej zorganizować nowe lokale koncentracji i przerzut broni z odległych magazynów.


Lao Che - Godzina W