לחץ חברתי

שיעורי מעגלי שיח

הגדרה ללחץ חברתי :

לחץ חברתי הוא....
שאלות לדיון..