Siza rapportage

Team: ’s Koonings Jaght

Siza Medewerkersonderzoek 2012

Hieronder staan de belangrijkste adviezen voor ons team. Deze adviezen zijn opgesteld n.a.v. het medewerkersonderzoek 2012.

Voornaamste adviezen

De onderstaande adviezen zijn van toepassing op jouw team:

  • vaker werkoverleg (minstens eens per twee weken)
  • vaker 1-op-1 overleg tussen jou/je collega's en jullie leidinggevende
  • ieder kwartaal een korte bijeenkomst om elkaar bij te praten over de plannen
  • om geregistreerd te blijven levert iedereen de aanmelding voor de juiste cursus vóór 1 september aan
  • een gesprek met alle teamleden over de opvang van nieuwe medewerkers

Oproep

Wil je voor de eerstvolgende bijeenkomst op 1 september goed nadenken over de hoe we bovenstaande voornemens het beste kunnen oppakken?