SGP

"Beter Voor Elkáár!"

Wat is het Staatkundig Gereformeerde Partij?


Wij zijn een protestantse christelijk partij. Wij streven naar Nederland die leeft volgens de bijbel en de 10 geboden!


Wij zijn de oudste politieke partij in Nederland!


Dit is een partij wat net rechts is.

Wij zijn een confessionele partij.

De Drie Tweede Kamer Leden Van SGP!

De 10 geboden en het vrouwenkiesrecht

Wat zijn de 10 geboden nu eigenlijk? De 10 geboden zijn de 10 belangrijkste regels die uit het heilige boek van de Christenen komt, de bijbel. Deze regels zijn, heel kort gezegd:

1. Geen andere goden

2. Geen andere godsdienst

3. Gods naam niet misbruiken

4. Gods dag eerbieden

5. Gezag over ons erkennen

6. Niet doden

7. Niet echtbreken

8. Niet stelen

9. Niet liegen

10. Niet begeren


Wat wij willen is dat Nederland leeft volgens deze regels. Ook willen we dat vrouwen, geen kiesrecht hebben, dat komt omdat de bijbel zegt:


Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.


Vrouwen, geef je over aan jouw man, zoals God het wil. Mannen, houd van uw vrouwen en wees niet bitter tegen hen.

3 redenen waarom SGP

  • Onze slogan duid; Beter Voor Elkáár! We zijn er voor elkaar. Voor onze familie, voor onze naasten, onze buren. Zo staat het in de 10 geboden
  • De burgers kiezen niet voor zichzelf. Wij werken samen om een beter samenleving te hebben. Wij willen het individu inruilen voor een sociaal leven!
  • Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor onze naasten te zorgen. Wij vinden dat de gemeente meer moet doen aan het jeugdzorg en de ouderenzorg.
Elbert Dijkgraaf politicus van het jaar!