כוכב לכת

הסבר על המושג כוכב לכת

הסבר על המושג: כוכב לכת

כדי שגוף אשר נמצא בחלל יקרא כוכב לכת הוא צריך לשמור על התנאים הבאים:

(א) נמצא במסלול קבוע סביב השמש(ב) בעל מסה גדולה דיו כדי שכוח המשיכה שלו יצור צורה הקרובה לצורה כדורית(ג) הוא מפנה את מסלולו מעצמים אחרים

דוגמאות לכמה כוכבי לכת

כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ, מאדים, צדק ושבתאי


שמות בלועזית:

1: Mercury

2: Venus

3: ארץ

4: Mars

5: Jupiter

6: Saturn


|

|

V

Big image

סרטון על כוכבי לכת

כוכבים גדולים באמת

חקר קטן על כדוה"א

כדור הארץ הוא כדור הפחוס בקטבים עם קוטר ממוצע של 12,742 ק"מ בקירוב. כיוון שכדור הארץ פחוס בקטבים, הרדיוס לכיוון הקטבים קטן מעט יותר מהרדיוס לכיוון קו המשווה, בקטבים 6,356.8 ק"מ, ובקו המשווה 6,378.1 ק"מ. בהתאמה, היקף כדור הארץ סביב קו המשווה הוא 40,075.016 ק"מ, ואילו סביב קוי האורך צפון-דרום הוא 40,007.86 ק"מ. 29.2% מפני כדור הארץ הם יבשה והשאר ימים.

כדור הארץ מסתובב סביב צירו במהירות משיקית של כ-0.5 ק"מ לשנייה ונע סביב השמש במהירות של כ-29 ק"מ לשנייה. כדור הארץ סובב סביב השמש במסלול אליפטי כשהשמש מצויה באחד ממוקדי האליפסה, כאשר הנקודה הקרובה ביותר לשמש נקראת פריהליון והנקודה הרחוקה ביותר נקראת אפהליון.