ההגדה של פסח והטקסט המקראי

הדר קלי והילה יעקובי

הטקסט המקראי וההגדה

ציטוט 1: "הבה נתחכמה לו פן ירבה ויהיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (שמות פרק א' פסוק י')

הסבר: מלך מצרים אומר שהם צריכים להתחכם לבני ישראל שלא יתרבו, כי אם תפרוץ מלחמה הם עלולים להצטרף לאויבים שלהם להלחם בנו ולהסתלק מן הארץ .

ציטוט 2: "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוהים מן העבודה "

הסבר: בימים ההם של עבדות מלך מצרים . בני ישראל עדיין היו נאנחים מהעבודה וזועקים עד שצעקתם תעלה ותשמע אל האלוהים .

הטקס במשפחתנו

הדר: במשפחתי אנו עורכים את הטקס בקריאת המגילה, סבי מתחיל לקרוא וכל אחד מקבל קטע קריאה מן המגילה .

הילה: במשפחתי אנו עורכים את הטקס בקריאת המגילה, סבי מתחיל לקרוא את המגילה וכל אחד מקבל קטע קריאה מהגדולים לקטנים .

10 המכות

דם , צפרדע , כינים , ערוב , דבר ,שחין , ברד , ארבה , חושך ומכת בכורות

2 המכות

מכה 1: צפרדע-

א. שמות ז' פסוקים כה' - כט' .

ב. כל היאור התמלא בצפרדעים והם הגיעו לכל מקום כמו : בתים, חדרי שינה, מיטות .

 1. הנזק שנגרם, הצפרדעים מתפשטים בכל ארץ מצרים, וחודרים לבתים. לבסוף הצפרדעים מתים והסירחון העולה מהפגרים ממלא את הארץ.
 2. ג. הייתה התראה לפרעה לפני המכה .אלוהים אמר למשה שילך לארץ מצרים ויאמר לפרעה שישחרר את עם ישראל, אם לא הוא ימלא את כל ארצם בצפרדעים .
 3. ד. בני ישראל לא נפגעו ממכה זו .
 4. תגובת פרעה למשה שיתפללו לאלוהים שיסיר את הצפרדעים מעמו, והוא ישחרר את העם .
 5. ה. המסקנה מתוך תגובתו של פרעה שהמכה הייתה חזקה וקשה ולכן הוא מבקש ממשה שיפסיק את המכות והוא ישחרר אותם .
 6. מכה 2: ערב-
 7. א. שמות ח פסוקים טז' -כח' .
 8. ב. ערב כבד בא לביתו של פרעה , לכל בתי עבדיו ולכל ארץ מצרים .
 9. הנזק שנגרם שארץ מצרים הושחתה בגלל הערב .
 10. ג. הייתה התראה , אלוהים אמר למשה שילך לפרעה ושיאמר לו שאם הוא לא משחרר את בני ישראל הוא יביא על מצרים את הערב .
 11. ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה .
 12. תגובת פרעה למכה שישחרר את בני ישראל לזבח לאלוהים במדבר אך שלא יהיה רחוק ושיתפללו למענו שתופסק המכה .
 13. ה. המסקנה שהמכה הייתה קשה והנזק היה רב .