ARVUTIVIIRUSED

Eluolu

MIS ON ARVUTIVIIRUS

  1. Arvutiviirus ehk viirus on programm, mis on võimeline end iseseisvalt kopeerima ning arvutitnakatama. Mõistet „viirus“ kasutatakse ekslikult ka muud tüüpi, ka isepaljunemisvõimetapahavaraprogrammide puhul: nt reklaam, nuhkvara, ussid ning trooja hobused.Viirused suudavad suurendada oma levimisefektiivsust, nakatades võrgus paiknevaid või teise arvuti poolt sagedasti kasutatavaid failisüsteeme.Eelmainitult mõistetakse termini „viirus“ all ekslikult kõiki pahavaraprogrammide tüüpe: näiteks„ussid“ ja „trooja hobused“, mis on toimeloogikalt täiesti erinevad.


https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

VIIRUSED

  • Trooja (hobune)
  • ussviirus
  • botnet
  • Backdoor e. tagauks

KUIDAS VIIRUSED LEVIVAD

Ehtne viirus levib ühest arvutist teise nakatunud peremees-programmi ümbertõstmisel. Selline levimine toimub näiteks failide saatmisel üle võrgu ja interneti või nende transportimisel erinevate andmekandjatega, nt flopiketas, CD, DVD ja USB-mälupulk.


https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

KUIDAS VIIRUSED NAKATAVAD ARVUTIT

Et viirus saaks paljuneda, peab olema võimaldatud programmijuppide jooksutamine ja arvuti mälusse kirjutamine. Selle tõttu kinnitavad paljud programmid end käivitatavate failide külge, mis võivad olla kasutaja installeeritud tarkvara osaks. Strateegia abil aktiveeritakse viirusi tavaprogrammidega samaaegselt. Oma käitumismudeli poolest jagatakse viirused kaheks: mitteresidentsed ja residentsed. Mitteresidentsed viirused otsivad uusi nakatatavaid peremeesfaile kohe pärast käivitamist, sobivaid leides paljundavad end ning annavad seejärel kontrolli üle protsessi esile kutsunud põhiprogrammile. Residentsed viirused laadivad end arvuti mälusse ja jäävad taustal aktiivseks. Uus faile nakatavad nende kasutamisel programmid või operatsioonisüsteem ise.


https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus