Strength model

Shuely, Ruth, Zahide

Visie

Mensen met psychiatrische beperkingen of andere beperkingen ten gevolge van psychiatrische aandoeningen, verslaving of dakloosheid ondersteunen in hun herstelproces, zodat zij optimaal gebruik maken van hun mogelijkheden, en zij persoonlijke doelen op verschillende levensdomeinen kunnen realiseren.

hoe wordt er met het strength model gewerkt?

Het Strengths Model is een face-to-face methode die helpt mensen hun persoonlijke en omgevingskrachten te ontdekken, belangrijke levensdoelen te formuleren en gebruik makend van de krachten deze doelen te bereiken. De aanpak kent vijf onderdelen:

  1. Contact maken en ontwikkelen van een helpende samenwerkingsrelatie
  2. Het maken van een krachteninventarisatie
  3. Doelstelling en planning
  4. Het verwerven van hulpbronnen uit de omgeving
  5. Voortdurende samenwerking en geleidelijke losmaking.

Voor welke zorgvragers is dit model bedoeld?

Mensen met psychiatrische beperkingen of andere beperkingen ten gevolge van psychiatrische aandoeningen, verslaving of dakloosheid.

Wat zijn de gevolgen voor de verpleegkundige begeleiding?

de gevolgen zijn dat je teveel handelingen overneemt van de zorgvrager terwijl hij deze handelingen zelf kan uitvoeren.

voordelen van het strength model

- Mensen met een psychiatrische aandoening kunnen weer herstellen en hun eigen leven inrichten.

- De focus is gericht op de individuele krachten en niet op de beperkingen.

- De interventies zijn gebaseerd op de wensen en de keuzes van de client.

- Er wordt minder over de problemen gepraat, maar meer over de sterke punten van de client.

nadelen van het strength model

- Er wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten en moeilijke vragen.

- Er wordt soms te weinig rekening gehouden met de klachten/beperkingen.

- Het is vaak moeilijk voor cliënten om te werken aan de individuele krachten als er geen rekening wordt gehouden met de beperkingen.