Pornograafia mõju noortele

läbi interneti

Eesmärk ja hüpotees

Eesmärgiks oli noorte inimeste küsitlemine keelerühmas ja saadud andmete põhjal järelduste tegemine. Hüpoteesiks oli antud teema juures see, et pornograafia laialdane levik interneti kaudu ja kerge kättesaadavus pigem soodustab ja edendab, kui kahjustab nooriku elu erinevaid aspekte.

Huvi teema vastu

Pornograafia tarbimine on väga levinud meelelahutus ning kuna olen isiklikult sellega ka kokku puutunud, tekkis huvi pornograafia mõjusid lähemalt uurida.

Uurimistöö sisu

Uurimistöös uurisin klassikaaslaste huvi pornograafia vastu ja seda kuidas porno nendeni jõuab. Samuti otsisin teaduslike uuringute tulemusi porno mõjust inimesele. Huvitavad järeldused minu tööst on, et enamus porno tarvitajaid on meessoost isikud ning tänapäeval jõuab pornograafia noorteni peamiselt läbi interneti, kuid päris tihti ka naabermaja magamistoa aknast.

Kokkuvõte

Uurimistööst järeldus, et pornograafia tarbimine kindlasti mõjutab noori, osadele mõjub see negatiivselt, mõnedele positiivselt. Küsitletud noortel, kes regulaarselt internetipornot tarvitavad, on tekkinud erinevad seksuaalfantaasiad, mis muudavad noore elu nauditavamaks. Samuti on pornograafia avaldanud noortele ka halba mõju, paljudel vastanuist on tekkinud valearvamus tehisrindadest ning seks kui üks armastuse väljendusviise on kaotanud nende jaoks tähenduse. Töö eesmärk sai täidetud, kuid väga huvitav oleks samu noori umbes kümne aasta pärast uuesti küsitleda ja uurida, kuidas on pornograafia neid mõjutanud läbi aastate.