СИНКВЕЙН, ПРИСВЯЧЕНИЙ _____________

Пам’ятка, як скласти синквейн

СИНКВЕЙН

Вміщує три види інформації:

Фактуальну – передає факти дійсності

Концептуальну – розкриває основний зміст поняття, його сенс

Імпліцитну – прихований, не виражений словом його сенс «сконденсований» зміст

Слово синквейн походить від французького «п’ять». Це вірш з п’яти рядків, що будується за правилами.

1. В першому рядку тема називається одним словом (як правило, іменником)

2. Другий рядок – це опис теми в двох словах (два прикметники)

3. Третій рядок – це опис дії в рамках теми трьома словами (три дієслова)

4. Четвертий рядок – це висловлювання, що відображає ставлення до теми

5. Останній рядок - це синонім з одного слова, що повторює сутність теми.


Як це робити:

Назва (зазвичай іменник)_________________________________________


Опис (зазвичай прикметники)____________________________________


Дії (три дієслова)________________________________________________


Почуття (висловлювання)________________________________________