Blauwdruk & Feedback

Sherra, Joy, Feikje & Janine

Begrippen

Feedback - Commentaar geven op gemaakt werk dat een helpende factor heeft zowel negatief of positief.


Blauwdruk - In figuurlijke zin plan van uitvoering.

Voor/nadelen Feedback

Voordelen:

- Het kan je helpen met verbetering of uitbreiding.

- Je kan er van leren.


Nadelen:

- Je kan iemand persoonlijk beledigen.

- Teveel negatieve feedback kan leiden tot onzekerheid.


Voor/nadelen Blauwdruk

Voordelen:

- Je doet er heel lang mee.

- Duurzaam.

- Je doet er een leven lang mee.


Nadelen:

- Het verouderd snel.

- Het kan niet zomaar gewijzigd worden.

Concreet voorbeeld Blauwdruk

Encyclopedie bijvoorbeeld wikipedia.

Concreet voorbeeld Feedback

Microsoft office.

Angry birds

Wat is het belang van Feedback?

Dat je verder komt! :)